Diskuse:Normostrana

Přidat téma
Aktivní diskuse

1800 je úhozů! Ne znaků, mezera není znak. Znak je znak a mezera je mezera, ale oboje jsou to úhozy. Bohužel většinou je to uváděno chybně, i v tom Wordu, ale tam už to tak je, čili je s tím nutno počítat. Tady jsem to už jednou opravovala, ale někdo to vrátil zpátky. Z této záměny pak pramení spousta sporů o honorář. JTP 29. 10. 2009, 10:55 (UTC)

Úhoz je úplně něco jiného - např. Ú = 3 úhozy! Úhoz je jednotka pro měření rychlosti psaní. Při výpočtu normostrany bude Ú počítáno za jeden znak, nikoliv za tři úhozy. Ač to někteří češtináři slyší neradi, je pravdou, že i mezera je znak. Má svůj kód i symbol. Je to rovnocenný znak např. a. Normostrana tedy nená 1 800 úhozů, ale 1 800 znaků, tzn. včetně mezer!
Přesně tak. Mezera je znak, a je dokonce smysluplné ji považovat za interpunkční znaménko. Daniel Šebesta {diskuze | příspěvky} 30. 10. 2009, 16:45 (UTC)

Je tam chyba: "V takovém případě zjistíte počet normostran tak, že vydělíte údaj počet slov (..)1800." Myslím, že by bylo moudřejší dělit počet znaků číslem 1800.

Normostrana trochu jinakEditovat

Normostrana, přesněji řečeno množství textu, vyjádřené počtem znaků včetně mezer, umístěné na jednu stránku formátu A4. Obvykle se tím rozumí 30 řádků o 60 znacích, tj. celkem 1800 znaků na tento formát. Z takto formulované definice normostrany jasně vyplývá, že se tu hovoří o množství textu. Ale nikoli o obsahu textu, tj. o obtížnosti jeho sestavování a jeho vypovídací hodnotě. Ať jde již o původní tvorbu textu, případně jeho překladu z nebo do cizího jazyka. Také může jít o pouhé opisování textu, které je proti původní tvorbě nebo překladu textu pochopitelně nejsnadnější.

Textu se tedy obecně může týkat jak množství tak i kvalita. Z toho můžeme vyvodit, že normostrana, která se opírá o určitý formální rozměr textu, se pro posouzení kvality obsahu textu příliš nehodí. Proto je třeba s pojmem jako je normostrana, zacházet velmi obezřetně. Pokud jde o text stejného obsahového zaměření a stejné tvůrčí obtížnosti, pak může normostrana, pokud jde o zakázkovou práci, případně posloužit jako rámcový ukazatel pro výpočet ceny za vyhotovení textu. Aby se předešlo možným pozdějším sporům, není od věci uzavření předběžné dohody mezi zadavatelem a zhotovitelem takové zakázky.

Velmi užitečným pomocníkem pro ohodnocení množství textu vyjádřené počtem normostran může být například makro, implementované do šablony dokumentu. V takovém případě ovšem musí takový postup umožnit použitý textový editor, jako je například MS Word, který je součástí programového balíku MS Office. Pak je možné takové makro spouštět přímo tlačítkem umístěném na monitoru počítače. Které pak lze velice pohodlně používat nejen jako závěrečný akt zhotovení textu, ale i jako průběžnou množstevní kontrolu již vykonané práce.

S pozdravem --Klubera 20. 1. 2011, 16:14 (UTC)

Zpět na stránku „Normostrana“.