Diskuse:Libuše

Na této stránce nejsou žádné diskuse.

V hesle jsem provedl rozsáhlé změny, možná kontroverzní a tak se pokusím obhájit:

  • jména Ljuba a Liběna jsou víceméně variantami, či přesněji analogiemi jména Libuše, jak je vidno z forem v jiných jazycích. Sloučení hesel v jedno nás zbaví mnoha problémů - je třeba Ľuba slovenskou obdobou Libuše či Ljuby ?
  • pryč samozřejmě šlo keltomanické kladení původu jména do časů Keltů
  • nikde jsem nenašel věrohodný zdroj že jméno Amálie bylo chápáno jako protějšek jména Libuše, tak to šlo pryč
  • statistické údaje v heslech o jménech jsou strašně českocentrické a v podobě jaké jsou v heslech uvedeny nesou velmi malou informaci i pro český kontext, navíc MV ČR už tyto údaje 2 roky neuvádí (asi kvůli GDPR) a brzy budou naše údaje pěkně zastaralé. Příšerné infoboxy jsem v hesle nechal, ale podle mě jsou zbytečné
  • vymazal jsem některé nositelky jmen které rozhodně nejsou encyklopedicky významné, hlavně u Liběny tvořili přes polovinu výčtu
  • dal jsem pryč sekci „Jiné Libuše“ jelikož patří do rozcestníku

--Crinkly.sun (diskuse) 16. 11. 2019, 16:30 (CET)


Se sloučením nesouhlasím, jména bývají uváděna jako samostatná, a domnívam se, že jakmile se jmena neliší jen zdvojením písmen a podobně, měla by být uvaděna samostatně, a i pokud jsou spřízněná. Není mi zřejmé, jakých problemů nás sloučení zbaví. Paul E (diskuse) 16. 11. 2019, 18:16 (CET)

Kde bývají uváděna samostatně ? A jak jsem psal výše: je třeba Ľuba slovenskou obdobou Libuše či Ljuby ? A jak moc se musí jména lišit aby byla považován za odlišná - proč máme Lubomíra a Luboslava v jednom hesle a Lubora a Libora v heslech dvou ? A především: k čemu má ta roztříštěnost vůbec sloužit, kde v těchto heslech poskytujeme čtenářům nějaké encyklopedické informace ? Jedinou encyklopedickou informací v současné podobě hesle vlastně je nakonec jen etymologie a podoby jména v jiných slovanských jazycích, zbytek slouží jako rozcestník.
Ono by šlo dělat hesla o jménech i jinak - ale to by jsme museli mít zdroje. I ten behindthename, který jsem využil je podle mě hodně na hraně. Bylo by krásné kdyby jsme měli nějaké studie které by se zaobírali oblíbeností různých jmen, ale namísto toho máme infoboxy bez kontextu, zastaralé, ukotvené úzce v čase a prostoru a odkazující na prázdnou webovou stránku. Podle mého názoru je určitě lepší mít v heslech informací málo, ale ozdrojovaných a smysluplných, než hodně. Překvapil mě třeba v tom hesle Libor ten svatý Liborius - opravdu nějaký věrohodný zdroj (správně dva zdroje) tvrdí že jde o to samé jméno a že nejde jen náhodnou shodu ?--Crinkly.sun (diskuse) 16. 11. 2019, 21:45 (CET)
Jména bývají samostatně uváděna například ve statistikách i v kalendářích. V matrice záleží, zda je jmeno Ljuba, nebo Libuše, a i zda Nela či Nella. Je podle mě čistší članky o vyznamnych jménech spíše rozdělit, a jako dodatečná-přidružená uvádět marginalní odvozená jmena - napříklak do članku Nela uvest možnost Nella. Neumím si představit, podle jakého klíče mají být sloučena či rozdělena například jména Jana-Johana-Žaneta-Jeanne-Jeanetta-... ? či Adalbert-Vojtěch, Hannah-Hana-Anna-Anetta, Marie-Myriam patří k sobě do článku či už ne ? a kdyz hana-anna zvlášt, proč Ljuba-Libuše dohromady.. Také wikipedie není z papíru, prostoru je dost. Etymologii jména a jeho jinojazyčné obdoby považuji za informace hodné wikipedistického zaznamenání.
domnívám se, že jména jsou uvedena porůznu tu pospolu a jindy zvlášt, protože wikipedie je, a v nedůležitých článcích, jako jsou članky o jménech ještě vyrazněji, chaotický podnik. Různí editoři založili, přidali, změnili podle svého různého názoru a příležitosti.
odkazy v infoboxech na již neplatnou stranku mvcr je potřeba samozřejmě zrušit.
statistika četnosti je vztažena k prostoru a času. byla by chyba kdyby taková nebyla a nebylo uvedeno k jake oblasti a datu patří.
Paul E (diskuse) 17. 11. 2019, 01:36 (CET)
Jak zmiňujete kolego - Nela a Nella jsou z hlediska matriky také dvě různá jména :-) Ale uznávám že třeba heslo Jana-Johana-Žaneta-Jeanne-Jeanetta by bylo kvůli nositelkám velmi dlouhé.
Co tedy malý kompromis ? Jedno heslo o hlavní české podobě jména (Jana), které by se široce zaobíralo etymologií a variantami, a hesla o variantách spíš sloužící jako rozcestníky na nositelky a odkaz na „hlavní článek“ ? Samozřejmě ta etymologie a varianty můžou být i v heslech o variantách, ale pro začátek by nám snaha o lepší „hlavní články“ mohla pomoct trochu tohle téma na Wikipedii povýšit.--Crinkly.sun (diskuse) 17. 11. 2019, 07:36 (CET)
Tam, kde je souvislost mezi jmeny, je mozne to dát do jednoho článku, a též je možné rozdělit, a považuju za obecně čistší rozdělit pokud druhý tvar není zcela menšinový nebo velmi podobný, i když zas tak na tom nezaleží. problem je jaký tvar má být vybran jako primarní-název člankum, zda Ljuba nebo Libuše. Co se týká seznamů nositelů jména, nejradši bych ty seznamy uplně zrušil, a nositele uváděl v textu tam, kde mají přímý vztah k jménu nebo jsou nejstarší doložené nebo jmeno zasadne zpopularisovala: (kněžna Libuše, svatý František, divadelní postava Imogen, Jak Křtitel, Jan Evangelista, marilyn monroe, Karel Veliký, možná ještě Karel IV, kníže Václav, jméno Vaclav u přemyslovských králů, .... ). A další by mohly být "těženy" z wikidat nebo uvedeny v rozcestnících. Zrušení statistiky na mvcr je podivné. (Netroufam si spekulovat o důvodu zrušení, a není pro wikipedii dulezité). možná se objeví jiný důveryhodný publikovaný průzkum četností. Paul E (diskuse) 17. 11. 2019, 17:09 (CET)
Podle mě je vlastně jedno jaký článek o jméně bude vybrán jako „hlavní“, hlavní je aby jsme měli nějaké články o jménech v lepší podobě než je současná. Ale jak se nad tím zamýšlím tak asi situaci můžeme těžko zlepšit bez pořádných zdrojů, ale těch se jak se zdá je opravdu málo. Každopádně našel jsem zajímavou publikaci pokud se chcete věnovat heslům o jménech https://books.google.cz/books?id=9nd05X_awIgC&printsec=frontcover&hl=cs#v=onepage&q&f=false, ale také se spíše jedná jen o obdobu knihy Knappové, takže nic jdoucího skutečně do hloubky. Co se seznamu nositelů tak na tohle nemám silný názor, v každém případě to o čem píšete tu již do jisté míry máme, např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Speci%C3%A1ln%C3%AD:Str%C3%A1nky_podle_za%C4%8D%C3%A1tku/Jana --Crinkly.sun (diskuse) 17. 11. 2019, 20:06 (CET)
Zpět na stránku „Libuše“.