Otevřít hlavní menu

Diskuse:Jaterní testy

Článek doporučuji přejmenovat na "Jaterní testy". Založil jsem jej podle zadání „Wikipedie:Ceny za rozvoj české Wikipedie“. Děkuji! --Schwannom 13. 8. 2011, 14:08 (UTC)

Ačkoli zde máme doporučení WP:AT, které preferuje názvy článků v jednotném čísle, zde souhlasím s plurálem, jakožto rozšířeným a správným pojmenováním skupin testů. Při návrzích na přejmenování se u nezjevných případů vkládá do úvodu čl. šablona {{Přejmenovat}}. --Kacir 13. 8. 2011, 14:40 (UTC)
Souhlasím s přesunem, autor nechť edituje s odvahou a článek přesune sám. Porota Cen to pochopí. --Vojtech.dostal 13. 8. 2011, 14:46 (UTC)
Děkuji za reakce. Článek jsem přesunul. --Schwannom 13. 8. 2011, 15:14 (UTC)

WP:QEditovat

Kolegiální recenze článku:

 • velikosti obrázků v článku je nevhodné měnit vlastním nastavením v px; nejsem si jistý, jestli je možné použít „upright“ (zeptám se), v úvodu článku by měl být infobox, obrázek, schéma, které přímo charakterizuje subjekt článku, což odběr krve v kubitální jamce není, přesunul jsem níže,
 Ano Viz problematičnost přednastavené velikosti obrázků řešena Wikipedie:Pod lípou (technika)#Velikost obrázků; v článku již vyřešeno.--Kacir 23. 9. 2011, 09:57 (UTC)
 • u wikifikace obecných pojmů je vhodné si ověřit, kam odkaz směřuje, viz např. v úvodu: … poškozením morfologickým a funkčním, narovnal jsem.
 • je nutné upravit/doplnit typografii, tj. nezlomitelné mezery   – viz WP:TYP#Mezery. K tomu bych doporučil při nejasnostech kontaktovat kolegu, aby to případně projel, pokud vím např. Faigl.ladislav, Jan Polák aj.
  •  Ano--Kacir 1. 10. 2011, 14:12 (UTC)
 • do sekce Struktura a biochemická topografie jater doplnit pro přehlednost topografii enzymů, které jsou lokalizobány v cytoplazmě, v mitochondriích, membránách endotelu žlučovodů, lyzosomech, ER a ribozomech… , formou výčtu položek seznamu či tabulky,
Příklad seznamu:

Topografie enzymů v hepatocytu

 • v cytoplazmě
  • alaninaminotranferáza (ALT)
  • laktádehydrogenáza (LD)
 • v mitochondriích
  • aspartátaminotransferáza (mAST) – 40 %, mitochondruální izoenzym
  • glutamátdehydrogenáza (GMD)
 • atd. …
Norma
muž: 2,2–3,8 µkat/l
žena: 2,2–3,6 µkat/l
  •  Ano--Kacir 1. 10. 2011, 14:12 (UTC)
 • fyziologické hodnoty u enzymů bych zopakoval pro přehlednost v šablonách bez reference (ta je v textu), jak tomu je i na en wiki,
 • 3 klinická stádia ikteru bych asi v článku mírně zredukoval, jejich popis patří do článku žloutenka, tam by bylo vhodné pěkně napsaný celý oddíl přesunout (včlenit do tamního textu), bude to jistá duplicita, ale IMHO přijatelná.
  • Po dalším zvážení textu, je to pro zachování srozumitelnosti únosné.--Kacir 23. 9. 2011, 09:57 (UTC)
 • je dobré se vyhnout neurčitým formulacím typu „… v dnešní době se výsledek vyšetření udává jako tzv. INR, “ ale to je v textu výjimka, vždy je vhodné informaci vztáhnout ke konkrétnímu času (k roku 2011), zdroji (XY uvádí), skupině (moderní medicína založená na EBM uvádí) atd., viz WP:VSVS
  •  Ano--Kacir 1. 10. 2011, 14:12 (UTC)

Celkovou úroveň článku hodnotím jako vysokou, článek je přehledný a srozumitelný, po dopracování – především typografie (nezlomitelné mezery), článek jistě splňuje úroveň WP:DČ a směle míří k WP:NČ, kde by byla požadována větší podrobnost v okrajových oblastech: chromexkreční testy, bromsulfoftaleinové zk., stanovení S-lipoproteinu X, haptoglobinu, fetoproteinu (AFP), testy na poruchy imtermediárního metabolismu aj.

Děkuji kolegovi za kvalitně odvedenou práci. Doporučuji udělení  --Kacir 22. 9. 2011, 23:28 (UTC)

Děkuji za recenzci, úpravy článku i další rady! Pokusím se odstranit nedostatky. S pozdravem --Schwannom 1. 10. 2011, 13:09 (UTC)
Doplnil jsem topografii enzymů a normy v šablonách. Po založení 4 článků o enzymech, viz výše v požadavcích WP:Q, pokud nebude dalších námitek, udělím hodnocení Dobrý článek.--Kacir 1. 10. 2011, 14:12 (UTC)
Děkuji! Jen mi ještě není jasné, jak jste to myslel se založením 4 článků o enzymech..? Aby mohl být tento článek "povýšen" mezi dobré články, je nutné napsat ještě další 4 články? Hezký večer! Zdraví --Schwannom 28. 10. 2011, 17:07 (UTC)
Není to asi úplně nutné, ale zřejmě by to bylo vhodné. Tyto enzymy jsou vlastně ústředními tématy článku a navíc jsou to dost odborně znějící slova, jejichž vysvětlení v samostatném článku může čtenářovi ulehčit čtení. Není třeba psát nějaké dlouhé články, stačí pahýly o 5 větách. --Vojtech.dostal 29. 10. 2011, 16:22 (UTC)
Omlouvám se, ale stále tomu moc nerozumím. Vždyť ta "odborně znějící slova" jsou vysvětlana přímo ve článku. Já bohužel nejsem hepatolog, takže v mých silách už pravděpodobně není vysvětlit to lépe.. :-( --Schwannom 29. 10. 2011, 17:04 (UTC)

Pěkný článek a na DČ to určitě má, ale měl bych jednu poznámku. Je psán na můj vkus trochu příliš "diagnosticky" a chybí mi tam místy fyziologická vysvětlení. Proč může být alkoholismus spojen se zvýšenou hladinou aminotransferáz? Proč při popáleninách stoupá albumin? Jinak, jak říkám, je to moc pěkný článek a děkuji za něj. --Vojtech.dostal 29. 10. 2011, 16:22 (UTC)

Jedná se o diagnostický test, takže jsem rád, že Vám vyznívá diagnosticky. :-) To už je pak asi na úhlu pohledu... Držel jsem se základního schématu: patologický stav/děj --> alterace buňky --> vyplavení enzymů --> detekce enzymů v krevním séru --> interpretace testu --> diferenciálně diagnostická rozvaha. Vysvětlení patofyziologického podkladu každého stavu, který může vést k elevaci zmíněných enzymů, by bylo na monografii... :-) --Schwannom 29. 10. 2011, 17:04 (UTC)

Mám na mysli založení čtyř (alespoň) pahýlů, které jsou pro tento článek důežité: en:Alanine transaminase, en:Aspartate transaminase, en:Lactate dehydrogenase, en:Gamma-glutamyl transpeptidase.
Ohledně patofyziologických vztahů, které odpovídají na otázky proč? a jak?, je z hlediska čtenáře skutečně zajímavé/důležité tyto fenomény pochopit a něco se dozvědět. Předmětem tohoto článku by být asi neměly, protože jeho předmětem jsou pouze metody, výsledky a jejich interpretace ve smyslu co znamená naměřená hodnota pro organizmus. Pato/fyziologii, patologii bych směřoval do vlastních článků o nemocech. Zjištěná hodnota aminotransferáz ukazuje na jaterní cirhózu a mechanizmus rozvoje nemoci by měl být popsán tam. Zde lze samozřejmě uvést stručnou přehledovou informaci také.--Kacir 29. 10. 2011, 18:28 (UTC)

Zpět na stránku „Jaterní testy“.