DROP je příkaz DDL SQL, který slouží k odstranění databázových objektů. Všechny jeho možnosti se mohou lišit podle typu databáze, proto jsou v následujícím přehledu uvedena nejběžnější použití společná většině databázových platforem:

  • DROP TABLE pro odstranění tabulky (nejen dat, ale i struktury tabulky a uvolnění paměťového prostoru, který byl pro tabulku vyhrazen)
  • DROP VIEW pro odstranění pohledu
  • DROP INDEX pro odstranění indexu
  • DROP PROCEDURE pro odstranění uložené procedury – pokus o volání procedury od této chvíle skončí chybou

Syntaxe Editovat

  DROP <DATABASE | TABLE | VIEW | INDEX | PROCEDURE> <nazev objektu [,...n]

Poznámka Editovat

V MySQL se DROP nevztahuje na použití transakcí. Respektive, bezprostředně po jeho použití se automaticky provede COMMIT, takže tuto operaci není v tomto SŘBD možné vrátit zpět.