Důvod je abstraktní obecné označení pro nějakou entitu, která následně způsobí změnu ve stavu, chování nebo jednání nějaké jiné entity. Důvod tedy vždy časově předchází změnu. O důvodech lze v užším smyslu uvažovat pouze v případě chování a jednání živých organismů, tedy entit pocházejících z prostředí živé přírody, u entit pocházejících z prostředí neživé přírody hovoříme obvykle o příčinách.

Individuální důvody u lidíEditovat

Individuální důvody pro změnu v lidském chování či jednání samozřejmě bývají u různých lidí různé. V praxi může být takovým důvodem třeba myšlenka, biologický instinkt, praktická osobní zkušenost, individuální znalost, subjektivní dojem, individuální vjem, nějaká vnější událost nebo čin apod. Důvodem může být nějaký dlouhodobější i děj, jev, proces či stav pocházející z okolního prostředí atd.

Kombinace jednotlivých důvodůEditovat

Důvody změn v lidském chování a jednání také velmi často působí ve vzájemných kombinacích takže je někdy velmi obtížné určit jejich přesný původ. Souhrn důvodů působících ve vzájemných kombinacích pak označujeme obecným pojmem zdůvodnění nebo odůvodnění.

Společenská praxe a skupinová zdůvodněníEditovat

Ve společenské praxi se různá zdůvodnění a odůvodnění objevují ve všech fázích rozhodování a řízení společnosti. Pro písemné zdůvodňování společenských změn se běžně používají písemně zpracované důvodové zprávy. V těchto případech se obvykle jedná o určitý agregát individuálních důvodů pocházející od větší skupiny lidí.

Související pojmyEditovat

Externí odkazyEditovat