Dělostřelecká pozorovatelna (československé opevnění)

pozorovací objekt československého opevnění

Dělostřelecká pozorovatelna je v terminologii československého opevnění pojem užívaný pro permanentní unifikovaný železobetonový objekt budovaný za účelem pozorování nepřítele a dodávání takto získaných informací vlastním jednotkám.

Takticky dělostřelecká pozorovatelna spadala vždy pod některou z dělostřeleckých tvrzí, přestože mohly být od ní vzdálené i několik kilometrů. Dle toho, zda byla pozorovatelna napojena na podzemní systém nadřízené tvrze, je dělíme na tvrzové nebo izolované. Byly umísťovány na místa s dobrým výhledem na hlavní obranné postavení a jeho předpolí, která byla ale zároveň příliš zranitelná palbou nepřítele. Ve střeše měly osazený dělostřelecký pozorovací zvon až se třemi průzory a vybavený speciální optikou.

Dělostřelecká pozorovatelna nebo pěchotní srub?Editovat

Poněkud zavádějící je fakt, že shodný úkol jako dělostřelecké pozorovatelny měly plnit i některé pěchotní sruby, které byly vybaveny stejným typem pozorovacího zvonu. Na rozdíl od dělostřelecké pozorovatelny byly ale pěchotní sruby součástí hlavního obranného postavení a jejich primárním úkolem byl aktivní boj proti nepříteli. Tento úkol dělostřelecká pozorovatelna neměla. Jako odolný objekt těžkého opevnění byla budována z důvodu zajištění pasívní ochrany pozorovatele na exponovaném místě a její kulometná výzbroj byla primárně určena jen k obraně vlastního objektu.

Seznam dělostřeleckých pozorovatelenEditovat

Externí odkazyEditovat