Dávky pěstounské péče

státní příspěvky

Dávky pěstounské péče zahrnují 5 dávek od státu, které jsou upraveny zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013.[1] Jedná se o dávky poskytované bez závislosti na výši příjmu a to buď pěstounovi nebo přímo dítěti.

Nárok a výplata dávek editovat

O nároku na dávky rozhoduje a následně je vyplácí pobočka Úřadu práce ČR v místě trvalého pobytu pěstouna a svěřeného dítěte. U plnoletého dítěte poté v místě jeho trvalého bydliště. Dávky pěstounovi náleží ode dne, kdy bylo soudem rozhodnuto o pěstounství či poručnictví. V případě pěstouna v evidenci vzniká nárok zařazením do evidence. Pěstoun si o dávky žádá právě na pobočce Úřadu práce pomocí příslušného tiskopisu. V případě manželského páru náleží dávky pouze jednomu z nich.[2]

Jednotlivé dávky pěstounské péče editovat

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte editovat

Nárok na tuto dávku vzniká přímo dítěti. Dávku je možné pobírat i po dosažení jeho zletilosti, pokud trvá nezaopatřenost (tj. dítě studuje či se soustavně připravuje na výkon povolání, nejdéle do 26 let věku) a pokud dítě i nadále žije s pěstounem.[3] Výše příspěvku na péči se odvíjí od věku dítěte a stupni jeho závislosti na pomoci jiné osoby.[2]

Výše příspěvku podle věku dítěte:[3]

Věk dítěte Výše dávky
do 6 let 4 500 Kč
6 - 12 let 5 550 Kč
12 - 18 let 6 350 Kč
18 - 26 let 6 600 Kč

Výše těchto dávek se mění, když se podle zákona o sociálních službách jedná o dítě závislé na pomoci jiné osoby.[3]

Věk dítěte Stupeň závislosti I.

(lehká závislost)

Stupeň závislosti II.

(středně těžká závislost)

Stupeň závislosti III.

(těžká závislost)

Stupeň závislosti IV.

(úplná závislost)

do 6 let 4 650 Kč 5 550 Kč 5 900 Kč 6 400 Kč
6 - 12 let 5 650 Kč 6 800 Kč 7 250 Kč 7 850 Kč
12 - 18 let 6 450 Kč 7 800 Kč 8 300 Kč 8 700 Kč
18 - 26 let 6 750 Kč 8 100 Kč 8 600 Kč 9 000 Kč

Se změnou stupně závislosti dítěte na pomoci jiné osoby se mění i výše příspěvku. V případě zvýšení stupně závislosti dojde k navýšení dávky k prvnímu dni kalendářního měsíce, kdy změna nastala. Při snížení stupně závislosti bude dávka snížena až k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce.[2]

Příspěvek při ukončení pěstounské péče editovat

Jedná se o jednorázovou dávku ve výši 25 000 Kč.[3] Nárok na tento příspěvek vzniká přímo dítěti, které bylo dříve umístěno do pěstounské péče a nyní dosáhlo plnoletosti nebo zanikla jeho nezaopatřenost (ukončením studia, dosažením věku 26 let). Když tedy zaniká nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (viz výše), vzniká nárok na příspěvek při ukončení pěstounské péče. O tuto dávku si žádá sama osoba, která byla dítětem v pěstounské péči.[2]

Odměna pěstouna editovat

Na tuto dávku vzniká nárok osobě pečující i pěstounovi v evidenci. Pěstounovi v evidenci nárok na tuto dávku zaniká, když svěřené dítě dosáhne plnoletosti, u osoby pečující trvá nárok na tuto dávku, dokud trvá nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte (viz výše).[3][2] U pěstounů v evidenci vzniká nárok na odměnu pěstouna po celou dobu, kdy jsou v evidenci vedeni, bez ohledu na to, zda zrovna u sebe dítě mají nebo ne.[2]

Výše odměny:[3]

 • 8000 Kč
  • pěstoun pečuje o jedno dítě
 • 12 000 Kč
  • pěstoun pečuje o 2 děti
 • 20 000 Kč
  • pěstoun pečuje o 3 děti
  • pěstoun pečuje aspoň o 1 dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II. (středně těžká závislost), III. (těžká závislost) nebo IV (úplná závislost).
  • osoba v evidenci, když nepečuje o žádné dítě
 • 24 000 Kč
  • pěstoun pečuje alespoň o jedno dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je ve stupni závislosti II., III. nebo IV.

Pokud je pečující osoba nebo osoba v evidenci zároveň prarodičem dítěte, náleží jí odměna pěstouna pouze v případě, že pečuje alespoň o 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti, nebo pečuje-li alespoň o 3 zdravé děti.[3] Pokud tato osoba pečuje pouze o 1 nebo 2 zdravé děti, nárok na dávku jí vzniká pouze ve výjimečných případech.[2]

„Odměna pěstouna se pro účely zvláštních právních předpisů posuzuje jako plat."[1]

Příspěvek při převzetí dítěte editovat

Příspěvek při převzetí dítěte náleží osobě pečující, nikoli osobě v evidenci.[2]

Výše příspěvku se odvíjí od věku dítěte při převzetí:[2][3]

Věk dítěte Výše příspěvku
do 6 let 8 000 Kč
6 - 12 let 9 000 Kč
12 - 18 let 10 000 Kč

Příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla editovat

Na tuto dávku má nárok osoba pečující, která má v péči 3 nebo více dětí. Příspěvek je možné použít na koupi nového vozidla nebo na opravy stávajícího. Výše dávky je 70 % doložených výdajů na koupi či opravu, nejvyšší možná míra příspěvku je ovšem 100 000 Kč.[2][3] O tuto dávku je možné žádat opakovaně, ovšem za 10 let nesmí celková výše příspěvků přesáhnout 200 000 Kč.[2]

Zakoupené motorové vozidla pečující osoba nesmí využívat k výdělečné činnosti.[3]

Reference editovat

 1. a b Zákon o sociálně-právní ochraně dětí. zakony-online.cz [online]. [cit. 2017-12-05]. Dostupné online. 
 2. a b c d e f g h i j k Normativní instrukce 5/2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky [online]. [cit. 2017-11-16]. Dostupné online. 
 3. a b c d e f g h i j Dávky pěstounské péče, právní úprava od 1. 1. 2013 [online]. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2012-12-21 [cit. 2013-11-16]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2014-03-31.