Dávkový ekvivalent

Dávkový ekvivalent (nebo též ekvivalentní dávka) je biofyzikální veličina, která popisuje biologický účinek ionizujícího záření. Závisí na absorbované dávce a typu záření. Vyjadřuje velikost dávky záření gama, která by vyvolala stejné poškození organismu, jako absorbované záření daného množství a typu. Dávkový ekvivalent se z absorbované dávky spočítá vynásobením údaje faktorem kvality záření a udává se v sievertech.

Značení

editovat
  • Symbol veličiny: H
  • Jednotka SI: sievert, značka jednotky: Sv
  • Další používaná jednotka: rem

Související články

editovat