Cytochrom P450

skupina hemoproteinových enzymů

Cytochrom P450 (zkratka CYP) označuje rozsáhlou skupinu hemoproteinových enzymů, které nesou hemovou prosthetickou skupinu. Název cytochrom P450 vychází z faktu, že redukovaná forma enzymu v komplexu s oxidem uhelnatým vykazuje silné absorpční maximum v UV-VIS při spektru 450 nm (tzv. Soretův pík).

Tyto enzymy byly nalezeny ve všech říších životních forem tj. u archeí, bakterií, hub, rostlin a živočichů.

Cytochromy P450 (CYP 450) zastávají klíčovou roli v metabolizmu xenobiotik. Podílejí se také na odbourávání endogenních látek, např. melatonin. Katalyzují oxidační, peroxidační a redukční reakce v I. fázi biotransformace látek. Aktivitou CYP 450 může docházet k detoxikaci cizorodých látek, tzn. že dojde ke ztrátě biologické aktivity dané látky nebo může docházet k tzv. bioaktivaci. (aktivní formy léčiv, aktivace prokarcinogenů). Nachází se především v játrech, ale nezanedbatelný obsah tvoří také v jiných tkáních. Z pohledu lidského zdraví patří mezi nejvýznamnější formy CYP 1A1, 1A2, 2A6, 2B6, 2D6, 2C, 2E1 a 3A4.[1]

Nomenklatura editovat

Cytochromy P450 tvoří velkou superrodinu hemových proteinů. Podle homologie v sekvenci aminokyselin je můžeme řadit do rodin a podrodin. Do jedné rodiny patří CYP450 se shodou ve více než 40 % a značíme ji arabskou číslicí (CYP1). Do stejné podrodiny patří CYP450 shodné ve více než 60 % a značíme je velkým písmenem (CYP1A)[1]

Izoformy editovat

CYP 1A editovat

CYP 1A1 editovat

se nachází především v extrahepatálních tkáních. Podílí se na aktivaci polycyklických aromatických uhlovodíků (PAHs), dále se podílí na odbourávání xenobiotik theofylinu, kofeinu nebo endogenních látek (estrone) [2] Je jedním z hlavních enzymů podílejících se na aktivaci environmentálních polutantů. [3]

CYP 1A2 editovat

Exprese CYP 1A2 je výrazná hlavně v játrech. Podílí se na metabolizaci arylaminů a heterocyklických arylaminů na mutagenní a karcinogenní sloučeniny. Snížení aktivity CYP 1A2 může mít využití v prevenci rakoviny.[3]

CYP 1B1 editovat

se stejně jako 1A1 nachází především v extrahepatálních tkání. Taktéž se účastní aktivace prokarcinogenů.

Inhibice rodiny CYP1A může mít potenciální využití v prevenci rakoviny.

  • prevence konverze prokarcinogenů na karcinogeny
  • prevence konverze endogenních hormonů na karcinogenní deriváty
  • prevence inaktivace protinádorových léčiv

Mezi inhibitory rodiny CYP1 patří některé PAHs (mohou být substráty i inhibitory zároveň), resveratrol, flavonoidy, kumariny, alkaloidy, léčiva a další syntetické látky.[3]

Reference editovat

  1. a b Medvik: Význam cytochromů P450 pro lidské zdraví. www.medvik.cz [online]. [cit. 2018-01-30]. Dostupné online. 
  2. BOZINA, Nada; BRADAMANTE, Vlasta; LOVRIĆ, Mila. Genetic polymorphism of metabolic enzymes P450 (CYP) as a susceptibility factor for drug response, toxicity, and cancer risk. Arhiv Za Higijenu Rada I Toksikologiju. June 2009, roč. 60, čís. 2, s. 217–242. PMID: 19581216. Dostupné online [cit. 2018-01-30]. ISSN 1848-6312. DOI 10.2478/10004-1254-60-2009-1885. PMID 19581216. 
  3. a b c LIU, Jiawang; SRIDHAR, Jayalakshmi; FOROOZESH, Maryam. Cytochrome P450 family 1 inhibitors and structure-activity relationships. Molecules (Basel, Switzerland). 2013-11-25, roč. 18, čís. 12, s. 14470–14495. PMID: 24287985 PMCID: PMC4216474. Dostupné online [cit. 2018-01-30]. ISSN 1420-3049. DOI 10.3390/molecules181214470. PMID 24287985. 

Externí odkazy editovat