Commission nationale des monuments historiques

Commission nationale des monuments historiques (česky Národní komise historických památek) je orgán francouzského ministerstva kultury, který se zabývá ochranou historických památek ve Francii a řídí se zákoníkem o ochraně kulturního dědictví. Vznikla v roce 2007, kdy nahradila předchozí Vrchní komisi historických památek (Commission supérieure des monuments historiques). Členové komise jsou jmenováni na dobu čtyř let.

Logo historické památky představuje labyrint z katedrály v Remeši

Úkoly editovat

Hlavní náplní činnosti je:

  • navrhovat ochranu historických budov a objektů a dalších nemovitostí
  • navrhovat ochranu varhan a dalších hudebních nástrojů
  • upravovat chráněné oblasti nebo památkově chráněné objekty, kde se obec nedohodla na podílu ochrany
  • dohlížet na údržbu a opravy na vážně ohrožených památkově chráněných budovách
  • posuzovat předložené programy, předběžné projekty nebo projekty zaměřené na stavební práce u historických památek
  • navrhovat opatření k zajištění ochrany a zachování historických budov a jejich okolí

Odkazy editovat

Reference editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Commission nationale des monuments historiques na francouzské Wikipedii.

Externí odkazy editovat