Cirkulář

Cirkulář je zastaralé slovo používané v úřadech. Užívalo se za c. a k. Rakousko-Uherska. Slovo se zřejmě vytvářelo z latinských slov circus (kruh) a circulus (kruh, kroužek). Obdobně slovem cirkulární se vyjadřuje kruhový charakter. V dnešní době se cirkulář vyjadřuje v češtině slovem oběžník. Z angličtiny se circular překládá také jako oběžník. Výraz cirkulář je běžným výrazem z doby 18. a 19. století a vyskytuje se také velmi často v historické literatuře.

Vysvětlení pojmuEditovat

Cirkulář je zastaralý název pro oběžník, výnos, úřední vyhlášku nebo list, který se zasílá většímu počtu podřízených úřadů nebo účastníků. V diplomacii se cirkulář neboli cirkulární nóta, nazývá zvláštní forma dopisů, kterou se sdělují zúčastněným kabinetům nebo po případě všem vládám důležitější úmysly, kroky a jednání mezinárodního rázu. Takové dopisy, kterými se buď činí oznámení nebo vyzvídá mínění cizích vlád, berou se buď prostě na vědomí nebo se na ně dává souhlasná nebo nesouhlasná odpověď. Listina je vydávána buď v jednom exempláři, který koluje, nebo v mnoha současně rozesílaných exemplářích.

V nedávné době[kdy?] se oběžník také slangově nazýval "kolovadlo" nebo ferman.[zdroj?]

ReferenceEditovat

  • Ottův slovník naučný, aktualizace 1908.