Otevřít hlavní menu
Obrázek znázorňující podobu erbu rodu Cirksena

Cirksenové jsou rodem vládnoucím od 15. století do roku 1744 Východnímu Frísku, nejprve jako hrabata (od roku 1454), později jako knížata (od roku 1654).

Počátkem 17. století se rozdělili na východofrískou (hlavní) linii a na linii rietberskou (Vestfálsko). Od hlavní linie se roku 1648 odštěpila ještě větev nordenská, jejíž poslední příslušník zemřel roku 1710.

Hlavní linie rodu vymřela knížetem Karlem Edzardem v roce 1744, rietberská linie, která však neměla na Východní Frísko z právního hlediska nárok, v roce 1758. Zatímco Východní Frísko připadlo Prusku, Rietberg spolu s titulem zdědili čeští Kounicové (Kaunitz-Rietberg).