Chronicon Moissacense

Chronicon Moissacense (také Chronicon Moissiacense, česky Moissacká kronika) je anonymním autorem latinsky psaná kronika, vzniklá ke konci 10. století v jihofrancouzském městě Narbonne[1] nebo v benediktinském klášteře Ripoll v Katalánii[2]; opis se dochoval v knihovně benediktinského opatství kláštera Saint-Pierre v Moissacu.

Kronika popisuje dějiny germánského kmene Franků od poslední čtvrtiny 4. století našeho letopočtu (od vlády římského císaře Valentiniana I.) až do roku 818 s doplňkem k roku 840 (zápis s datem úmrtí franského císaře Ludvíka Zbožného). Ve většině partií kroniky jde o kompilaci starších análů (do roku 741 podle Chronicon Laurissense breve a od roku 770 podle Annales Laureshamenses).

K roku 805 se zmiňuje o výpravě franských vojsk do Čech a neúspěšném obléhání hradiště Canburg. Zajímavé je i pojmenování Čechů jako Cichu-Windones[3].

Reference

editovat
  1. GEARY, Patrick J. Un fragment récemment découvert du "Chronicon Moissiacense". Paris: Bibliothéque de l'École des Chartres 136, 1978. S. 69-73. 
  2. COLLINS, Roger. Charlemagne. Toronto: University of Toronto Press, 1998. Dostupné online. 
  3. Digitale Bibliothek - Münchener Digitalisierungszentrum. daten.digitale-sammlungen.de [online]. [cit. 2021-07-30]. Dostupné online. 

Literatura

editovat

Externí odkazy

editovat