Chirurgie hlavy a krku

souhrnný lékařský termín

Chirurgie hlavy a krku je souhrnný lékařský termín, vyplývající z anatomické lokalizace místa, na kterém daný lékařský obor provádí svou léčbu.

Majoritními odbornostmi zabývajícími se v užším slova smyslu chirurgií hlavy a krku jsou:

V širším slova smyslu na hlavě a krku provádí chirugické výkony též: