Cena Kateřiny Krausové

Cena Kateřiny Krausové je ocenění, které se každoročně uděluje nejlepší diplomové práci v oboru španělská filologie nebo jiném romanistickém oboru FF UK. Nese jméno někdejší absolventky tohoto oboru, která předčasně zemřela ve Spojených státech. Její příbuzní pak zřídili tuto cenu na její počest. Mezi laureáty ceny mimo jiné patří: