Celostátní sčítání dopravy

Pozemní komunikace

Celostátní sčítání dopravy (ve zkratce CSD) je v České republice, na Slovensku a dříve v Československu projekt, jímž je zjišťována intenzita provozu motorových vozidel a motocyklů na silniční síti. Poprvé bylo v Československu prováděno v roce 1959 (ba Slovensku od roku 1963[1]) a od té doby se koná v přibližně pravidelných pětiletých intervalech, od roku 1980 obvykle v letech končících na nulu či pětku.[2] Roku 2015 ovšem vlivem diskusí nad jeho technickým zajištěním a finanční náročností v České republice neuskutečnilo a konalo se až rok následující (2016),[3] slovenské sčítání se konalo standardně v roce 2015.[1] Celou akci zajišťuje v České republice Ředitelství silnic a dálnic České republiky,[2] na Slovensku Slovenská správa ciest.[1] Sčítání v jednotlivých státech jsou prováděna jako součást celoevropského sčítání silniční dopravy (E-Road Traffic Census), organizovaného Evropskou hospodářskou komisí pri Organizaci spojených národů v Ženevě a mezinárodní organizací Eurostat v Bruselu.[1]

Úkolem Celostátního sčítání dopravy je zjištění aktuálních informací o intenzitách na dálniční a silniční síti s ohledem na zisk základních dopravních a inženýrských podkladů pro projektovou činnost pozemních komunikací. Získaná data se využívají i pro prognózování vývoje zatížení silniční sítě.[2][4]

Výsledky českého sčítání jsou k dispozici na internetových stránkách Ředitelství silnic a dálnic České republiky.[2][5]

Sčítání 2010Editovat

Sčítání prováděné během roku 2010 bylo v České republice vysoutěženo za cenu 111 milionů Kč.[6] Během něho se sčítalo na celkem 8652 stanovištích, které se nacházely jak na dálnicích (114 míst) či rychlostních komunikacích (114 míst), tak na silnicích I. (cca 2200 míst) a II. tříd (4200 míst) spolu s vybranými silnicemi III. tříd (1600 míst) či místních komunikací (465 míst).[5]

Vlastní sčítání probíhá na dálnicích pomocí automatických detektorů dopravy (smyček ve vozovce kontinuálně sčítajících projíždějící vozidla) a na silnicích byly stanovovány pomocí ručního sčítání.[5]

Sčítání 2015/2016Editovat

Podle původních plánů se mělo sčítání dopravy kvůli jeho periodicitě uskutečnit již během roku 2015, avšak vlivem diskuse nad jeho potřebou a následně též personálním zajištěním sčítání, která probíhala v době, kdy se měla tato akce připravovat, došlo v České republice ke zdržení a posunu jeho realizace o jeden rok. Sčítalo se na celkem 8350 místech, a to od května do října 2016.[3] Na Slovensku peroběhlo sčítání standardně v roce 2015.[1]

Samotné sčítání zajistila v České republice prostřednictvím brigádníků agentura IPSOS s.r.o. Výpočty provedla dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o.. Mapy připravilo ŘSD ČR – odbor Silniční databanky a NDIC, webovou aplikaci aktualizovala firma VARS BRNO a.s.[7] Na terénní práci byli najati, kteří disponovali chytrým mobilním telefonem, do kterého si nahráli speciálně připravenou aplikací umožňující ruční zaznamenávání projíždějících vozidel do jednotlivých kategorií. Na sčítání ale nebylo možné využít strojové automatické sčítače dopravy, neboť by jimi musela být osazena všechna místa, kde se sčítání provádí, a současně by přístroje nedostatečně dělily vozidla do kategorií, protože umožňují rozlišit pouze osm skupin, kdežto Ředitelství silnic a dálnic požadovalo dělení do dvanácti.[3]

Slovenské sčítání objednala Slovenská správa ciest u Výskumného ústavu dopravného, a.s., který jej provedl ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu, v.v.i., a personálními agenturami.[1] Došlo k zásadní změně metodiky v tom, že nákladní jízdní soupravy nově byly počítány jen jako jedno vozidlo.[1]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. a b c d e f g Celoštátne sčítanie dopravy v roku 2015, Slovenská správa ciest, publikováno 27. 5. 2016, aktualizováno 2. 4. 2019
  2. a b c d Celostátní sčítání dopravy 2010 [online]. Praha: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, 2012 [cit. 2012-02-13]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2011-11-27. 
  3. a b c Silničáři zahájili sčítání dopravy, má rok zpoždění [online]. Praha: Česká televize, 2016-05-11 [cit. 2016-05-11]. Dostupné online. 
  4. Intenzity dopravy [online]. České dálnice.cz, 2009-05-06 [cit. 2012-02-13]. Dostupné online. 
  5. a b c Celostátní sčítání dopravy 2010 [online]. Praha: Ředitelství silnic a dálnic České republiky [cit. 2012-02-13]. Dostupné online. 
  6. Oznámení o zadání zakázky [online]. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 2010-02-19 [cit. 2014-03-14]. Kapitola Zadání zakázky. Dostupné online. 
  7. Základní informace k celostátnímu sčítání dopravy 2016, ŘSD ČR

Externí odkazyEditovat