Boltzmannův faktor

fyzikální veličina

Boltzmannův faktor ve fyzice je bezrozměrný výraz pojmenovaný po rakouském fyzikovi Ludwigu Boltzmannovi. Ve vícestavovém systému vyjadřuje Boltzmannův faktor relativní pravděpodobnost výskytu stavu s energií , je-li systém v termodynamické rovnováze při teplotě :

Relativní pravděpodobnost výskytu při dané teplotě klesá exponenciálně s energií stavu.
Pravděpodobnost daného stavu roste s teplotou systému.

kde je Eulerovo číslo, je Boltzmannova konstanta a je termodynamické beta.

Boltzmannův faktor, ačkoli nabývá hodnot od 0 do 1, nelze interpretovat jako pravděpodobnost. Součet Boltzmannových faktorů všech možných stavů systému nemusí být 1 (pravděpodobnost jistého jevu). Tento součet se značí a nazývá se partiční suma. K získání pravděpodobnosti je třeba Boltzmannův faktor normovat vydělením .

Související článkyEditovat