Blum Blum Shub

generátor pseudonáhodných čísel

Blum Blum Shub (BBS) je jednoduchý generátor pseudonáhodných čísel. Název je odvozen od autorů, kteří popsali v roce 1986 jeho vlastnosti. Těmi jsou Lenore Blum, Manuel Blum a Michael Shub.

BBS používá rekurzivní formuli

xn+1 = (xn)2 mod M