Bienále

událost, která se koná každý druhý rok

Bienále je událost, která se koná každý druhý rok. Nejčastěji se pořádají bienále umělecká (výstavy současného výtvarného umění, architektury, ilustrací aj.).

Detail výstavy na Benátském bienále

Proslavené je například Biennale di Venezia, mezioborová přehlídka současného umění (včetně architektury) konaná od roku 1895. Dalšími bienále jsou například Pražské bienále pořádané Národní galerií v Praze, Mezinárodní bienále grafického designu v Brně, festival profesionálního loutkového divadla Mateřinka v Liberci, Bienále ilustrací Bratislava, mezinárodní multidisciplinární přehlídka umění Pařížské biennale či přehlídka současného amerického umění Whitney Biennial v New Yorku.

Pojmem „trienále“ se označuje událost konaná jednou za tři a „kvadrienále“ za čtyři roky. Například výstava documenta se koná v německém Kasselu každých pět let, zatímco Skulptur Projekte Münster každých deset let.

Externí odkazy

editovat