Bezdrátová ad hoc síť

Bezdrátová ad hoc síť (WANET) je decentralizovaný typ bezdrátové sítě. Takové síti se říká ad hoc, protože nezávisí na předem existující infrastruktuře, jako jsou routery v kabelových sítích nebo přístupové body v bezdrátových sítích. Místo toho se určité uzly podílí na předávání dat jiným uzlům a jejich určení je prováděno dynamicky na základě síťové konektivity. Kromě klasického směrování, ad hoc síť může k předávání dat využít flooding.

běžná bezdrátová síť a ad hoc síť

Jako ad hoc síť se typicky označuje množina sítí, kde jsou všechna zařízení rovnocenná a volně spojitelná s jakoukoliv jinou ad hoc sítí v dosahu.

První bezdrátovou ad hoc sítí bylo "packet radio" ze sedmdesátých let podporované společností DARPA.

PoužitíEditovat

Decentralizovaná povaha bezdrátové ad hoc sítě ji činí vhodnou pro řadu použití, kde nelze spoléhat na centrální uzly a kde může zlepšit rozšiřitelnost sítě ve srovnání se spravovanou bezdrátovou sítí.

Minimální konfigurace a rychlé nasazení dělá ad hoc sítě vhodné pro nouzové situace, jako je přírodní katastrofa nebo válečný konflikt. Přítomnost dynamických a adaptivních směrovacích protokolů umožňuje, aby ad hoc síť byla vytvořena rychle.

Technické požadavkyEditovat

Ad hoc síť je tvořena několika "uzly", které jsou vzájemně propojeny.

Kvalita spojení je ovlivněna jak zdroji uzlu (např. výkon vysílače, výpočetní výkon a paměť), tak vlastnostmi propojení (např. rozsah a ztráty signálu, rušení). Vzhledem k tomu, že spojení může být navázáno nebo ukončeno kdykoli, musí být fungující síť schopna vyrovnat se s dynamickou restrukturalizací, nejlépe takovým řešením, které je efektivní, spolehlivé, robustní a rozšiřitelné.

Síť musí umožnit komunikovat s libovolnými dvěma uzly předáváním informací prostřednictvím jiných uzlů. "Cesta" je řada propojení, které spojuje dva uzly. Různé metody směrování používají jednu nebo dvě cesty mezi libovolnými dvěma uzly; flooding používá všechny nebo většinu dostupných cest.

Media access controlEditovat

Podrobnější informace naleznete v článku MAC adresa.

Ve většině bezdrátových ad hoc sítí spolu uzly soutěží o přístup ke sdílenému médiu, což často vede ke kolizím (rušení). Použití kooperativní bezdrátové komunikace zvyšuje odolnost proti rušení tím, že cílový uzel kombinuje vlastní rušení a rušení dalšího uzlu pro zlepšení dekódování požadovaného signálu.

BezpečnostEditovat

Microsoft neumožňuje pokročilé šifrování a bezpečnostní protokoly pro bezdrátové ad hoc sítě v systému Windows. Bezpečnostní dírou je jak ad hoc síť sama o sobě, tak i most (bridge), který poskytuje do jiných sítí, obvykle v podnikovém prostředí. Pomáhá tomu i nešťastné výchozí nastavení ve většině verzí systému Windows, kde je tato funkce zapnuta, pokud to není výslovně zakázáno. Uživatel tak nemusí ani vědět, že má na svém počítači v provozu nezabezpečenou ad hoc síť. Pokud také zároveň používá drátovou či bezdrátovou síť s infrastrukturou, poskytuje tak most k zabezpečené síti prostřednictvím nezabezpečeného ad hoc připojení.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Wireless ad hoc network na anglické Wikipedii.