Bayan Mandahu

Bayan Mandahu je geologické souvrství svrchnokřídového stáří (santon-kampán, asi 84-75 mil. let), nacházející se na území Vnitřního Mongolska (Čína). Je známé dobře zachovanými zkamenělinami svrchnokřídových obratlovců (zejména neptačích dinosaurů), většinou uchovaných v pískovcích. Mnozí z těchto tvorů zřejmě zahynuli při písečných bouřích nebo sesuvech dun.

Zástupci faunyEditovat

KrokodylomorfovéEditovat

Krokodylomorfové ze souvrství Bayan Mandahu
Rod Druh Místo Stratigrafická poloha Výskyt Poznámky

Shamosuchus

Mezoeukrokodilian.

JeštěřiEditovat

Ještěři souvrství Bayan Mandahu
Rod Druh Místo Stratigrafická poloha Výskyt Poznámky

Adamisaurus

A. magnidentatus

Agamid

Bainguis

Telmasaurus

SavciEditovat

Savci souvrství Bayan Mandahu
Rod Druh Místo Stratigrafická poloha Výskyt Poznámky

Kennalestes

K. gobiensis

Placentál. Přítomný také v souvrství Djadochta.

Kryptobaatar

K. mandahuensis

Multituberkulát.

Ptakopánví dinosauřiEditovat

Ptakopánví dinosauři souvrství Bayan Mandahu
Rod Druh Místo Stratigrafická poloha Výskyt Poznámky
 
Lebka druhu Magnirostris dodsoni

Magnirostris

M. dodsoni

 • Bayan Mandahu

Ceratopsian.

Pinacosaurus

P. mephistocephalus

 • Bayan Mandahu

Ankylosaurid.

Protoceratops

P. hellenikorhinus

 • Bayan Mandahu

Ceratopsian.

Udanoceratops

Nejasné postavení.

 • Bayan Mandahu

Velký ceratopsian.

Plazopánví dinosauřiEditovat

Plazopánví diinosauři souvrství Bayan Mandahu
Rod Druh Místo Stratigrafická poloha Výskyt Poznámky

cf. Gobipteryx

Nejasné zařazení.

Vajíčka přisouditelná druhu Gobipteryx minuta byla objevena v souvrství Djadochta.

Linheraptor

L. exquisitus

 • Bayan Mandahu

Dromeosaurid.

Machairasaurus

M. leptonychus

 • Bayan Mandahu

Oviraptorid.

Oviraptoridae indet.

Nejisté zařazení.

 • Bayan Mandahu

Oviraptorid.

Sauropoda indet.

Nejisté zařazení.

 • Bayan Mandahu

Sauropod.

cf. Saurornithoides

Nejisté zařazení.

 • Bayan Mandahu
troodontid podobný druhu Saurornithoides mongoliensis ze souvrství Djadochta.

Tyrannosauridae indet.

Nejisté zařazení.

 • Bayan Mandahu

Tyranosaurid.

Velociraptor

V. mongoliensis

Špatně určen, přítomen pouze v souvrství Djadochta.

V. osmolskae

 • Bayan Mandahu

Dromeosaurid.

ŽelvyEditovat

Želvy ze souvrství Bayan Mandahu
Rod Druh Místo Stratigrafická poloha Výskyt Poznámky

Basilemys

Trionychoidní želva.