Ateizace společnosti znamená postupný odklon od náboženství a náboženských norem. Kromě faktické změny filosofie jednotlivce je v současné době[1] ve vyspělých zemích úzce spjata s nárůstem individualismu a institucionální, společenskou i morální sekularizací,[2] a proto je využívána také jako demografický ukazatel sekularizace.[3]

Někdy se pojem také používá k označení mechanismů, jak odklonu od náboženství docílit.[4][5] Původní návrh zákona o sňatku z roku 1919 dokonce neumožňoval církevní sňatek, což se ale v Československu nepodařilo prosadit.[6] Komunistická vláda v ČSSR například využívala kromě "neoficiálních" zásahů mezi kněží a restrikci přístupu ke studiu občanů spjatých s církví také formální změny ve věcech náboženství. Uzákoněn byl pouze sňatek občanský, křest byl nahrazen "vítáním občánků", "svátek dospělosti" nahradil biřmování. Obdobně se média zaměřovala v době nábožensky významných období na to odvést pozornost od otázek víry.[5]

Ateizace v ČeskuEditovat

 
Podíl obyvatelstva ČR hlásícího se k nějakému náboženskému vyznání se od vzniku ČR značně snížil.

Přestože náboženská cenzura nebyla za totality v Česku o mnoho tvrdší, než v ostatních státech bývalého Sovětského svazu, dnes je Česko nejateističtějším národem Evropy.[7] Podle mnohých sociologů je ateizace v Česku důsledkem historického vývoje, který ústil v ostrou polarizaci mezi církví a státem.[8]

Český filosof Tomáš Halík velké zastoupení ateismu v Česku oproti jiným post-komunistickým zemím přisuzuje postoji k samotnému pojmu náboženství, se kterým je v české kultuře automaticky spojeno přiznání se ke všem chybám církve v historii, a proto se lidé vyhýbají i samotnému pojmu Bůh, přestože nějak svou spiritualitu prožívají (Tento pohled označuje za "něcismus", víru, že "něco nad námi" je.).[8] Podle Tomáše Halíka však ateizace není obecným světovým trendem.[9]

Nicméně ateizace je dnes viditelná i na mnoha zemích západního světa, ateismus je celkově na vzestupu.[10]

Související článkyEditovat

ReferenceEditovat

  1. http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/atheism-to-defeat-religion-by-2038_b_1565108.html - Atheism to Defeat Religion By 2038
  2. Sommerville, C. J. "Secular Society Religious Population: Our Tacit Rules for Using the Term Secularization. Journal for the Scientific Study of Religion 37 (2):249-53. (1998)
  3. ŠÁRKA, BACHANOVÁ,. Změny územní diferenciace náboženského vyznání obyvatelstva okresu Uherské Hradiště. [s.l.]: [s.n.], 2015-01-01. Dostupné online. 
  4. Ideologické nástroje ateizace české společnosti v letech 1948-1989 [online]. [cit. 2016-06-29]. Dostupné online. 
  5. a b Nástroje ateizace - Dějiny v pohodě. dejinyvpohode.cz [online]. [cit. 2016-06-29]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-09-22. 
  6. http://spcp.prf.cuni.cz/lex/320-19.htm - Zákon č. 320/1919 Sb. Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství
  7. NOVOTNÝ, Jiří. Vývoj religiozity v České republice. Brno, 2012 [cit. 2013-06-24]. 95 s. diplomová práce. ESF MU. Vedoucí práce Josef Kunc. s. 5. Dostupné online.
  8. a b JELÍNEK1. Vliv náboženství jako kulturně politického fenoménu na politický vývoj v České republice po roce 19. www.masarykovaakademie.cz [online]. [cit. 2016-06-14]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2016-06-17. 
  9. Články a eseje – Tomáš Halík. halik.cz [online]. [cit. 2017-03-04]. Dostupné online. 
  10. https://news.nationalgeographic.com/2016/04/160422-atheism-agnostic-secular-nones-rising-religion/ - The World's Newest Major Religion: No Religion