Asociace cestovních kanceláří České republiky

české dobrovolné sdružení

Asociace cestovních kanceláří České republiky (zkráceně ACK ČR) je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území České republiky. Sdružuje jak cestovní kanceláře, tak cestovní agentury a další subjekty z oboru, a to jak právnické tak i fyzické osoby.

Asociace cestovních kanceláří České republiky
Vznik 7. srpna 1990
Právní forma spolek
Sídlo Lípová 511/15, Praha, 120 00, Česko
Oficiální web www.ackcr.cz
IČO 17046980 (VR)
Některá data můžou pocházet z datové položky.
Logo Asociace cestovních kanceláří ČR

Poslání ACK ČREditovat

Posláním Asociace je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se snaží o kultivaci českého trhu cestovního ruchu, nahrhování příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu. Také se snaží zasahovat proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.

Asociace zastupuje zájmy svých členů:

 • při jednáních s ministerstvy, zvláště s ministerstvem pro místní rozvoj, ministerstvem financí a ministerstvem průmyslu a obchodu
 • při jednáních v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR
 • při jednáních týkajících se cestovního ruchu na Magistrátu hlavního města Prahy a dalších regionálních úřadech
 • při jednáních na České centrále cestovního ruchu a se zahraničními centrálami NTO
 • v Agency Program Joint Council IATA
 • v mezinárodních organizacích cestovního ruchu ve styku s obdobnými národními svazy

Asociace cestovních kanceláří ČR je platformou pro komerční spolupráci cestovních kanceláří a agentur navzájem, jakož i pro spolupráci cestovních kanceláří a agentur s dodavateli a odběrateli služeb. Příležitostí pro rozvíjení vzájemné spolupráce členů jsou jednak sekce (viz organizační struktura), jednak pravidelná měsíční setkání členů formou Klubových dnů a konečně i každoroční Valné shromáždění. Kontakty na dodavatele i odběratele služeb z ČR i zahraničí zprostředkovává sekretariát ACK na základě adresářů a jiných databází. Konkrétní nabídku svých produktů prezentují jednotliví členové ACK sami, Asociace nabízí jednotlivým zájemcům pomoc při orientaci v nabídce teritoriálního i programového zaměření jednotlivých cestovních kanceláří a agentur.[1]

Organizační struktura ACK ČREditovat

 
Viliam Sivek, čestný předseda ACK ČR

ACK ČR byla založena jako první profesní sdružení cestovních kanceláří v ČR v srpnu 1990, v současné době sdružuje 196 cestovních kanceláří a agentur a 80 přidružených členů z navazujících oborů dopravy, veletrhů a propagace, odborného školství, pojištění a zpracování dat.

V čele ACK ČR je volené představenstvo. Předsedou je JUDr. Vladimír Dolejš. Místopředsedy jsou Petr Krč, Zdeněk Kříž, Jan Papež a místopředsedkyněmi jsou PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová a Lenka Viková. Mezi členy představenstva dále patří Richard Bílý, Marek Plášil, Ing. Stanislav Zíma, JUDr. Jan Koláčný, Simona Fischerová, Jan Osúch, RNDr. Ladislav Havel.

V roce 2016 byl Představenstvem ACK ČR jmenován Viliam Sivek čestným předsedou.

Sekce ACK ČREditovat

Asociace nabízí svým členům servis a spolupráci v pracovních sekcích, a to dle problematiky. Mezi sekce patří:

 • Touroperátorská sekce, jejímiž hlavními tématy je smluvní spolupráce touroperátor-retailer, promítnutí požadavků zákona č.159/99 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu do praxe, zákon na ochranu spotřebitele, uvádění a způsob inzerování cen zájezdů, ochrana osobních údajů, dvoj i vícestranná spolupráce při realizaci zájezdů (vytěžování dopravních prostředků atp.)
 • Sekce incomingové a kongresové turistiky, jejímiž hlavními tématy je problematika spolupráce s dodavateli služeb a propagace členů návazně na propagaci CR ČR včetně workshopů a veletrhů v ČR i v zahraničí, spolupráce při propagaci členů návazně na propagaci ČR jako klasické kongresové destinace a specializované vzdělávání pro tuto oblast turistiky
 • Retailerská sekce, jejímž hlavním tématem je problematika spolupráce prodejců s touroperátory a její smluvní úprava
 • IATA sekce prodejců letenek, která řeší problematiku akreditovaných IATA agentur, hájí jejich zájmy ve vztahu k leteckým dopravcům a zastupuje členy v APJC
 • Sekce lázeňské turistiky se zabývá rozvojem lázeňské turistiky do ČR a v České republice
 • Internetová sekce, která je určena ke sjednocení obsahu a formátu předávaných dat mezi cestovními kancelářemi a cestovními agenturami a k podpoře elektronické komerce v cestovním ruchu
 • Sekce památek a významných turistických cílů, jejímž hlavním úkolem je propojení činnosti cestovních kanceláří a agentur, které se věnují domácímu cestovnímu ruchu a příjezdové turistice, s vedením jednotlivých památek a turistických cílů
 • Sekce vzdělávací zabývající se propojením praxe a požadavků podnikatelů v cestovním ruchu se středními a vysokými odbornými školami
 • Sekce domácího cestovního ruchu, která sleduje vývoj a trendy na poli cestování našich občanů po České republice
 • Sekce dopravní, která byla založena za účelem řešení problémů souvisejících nejen s hromadnou dopravou turistů, ale i dalšími druhy přepravy[2]

Fórum cestovního ruchu České republikyEditovat

 
Forum cestovniho ruchu

Asociace cestovních kanceláří ČR je jedním ze zakladatelů Fóra cestovního ruchu ČR. Toto fórum je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně. Cílem Fóra cestovního ruchu je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu a efektivnější prosazování nutných změn. Fórum cestovního ruchu bylo ustaveno v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020.

ReferenceEditovat

 1. S.R.O., World Media Partners,. www.ackcr.cz [online]. www.ackcr.cz [cit. 2016-02-02]. Dostupné online. 
 2. S.R.O., World Media Partners,. www.ackcr.cz [online]. www.ackcr.cz [cit. 2016-02-02]. Dostupné online. 

Externí odkazyEditovat