Arboretum Vysoké Chvojno

Arboretum Vysoké Chvojno se nachází u obce Vysoké Chvojno asi 15 km severovýchodně od okresního města Pardubice a asi 4 km severně od města Holice.

Arboretum Vysoké Chvojno
Arboretum Vysoké Chvojno

Historie arboretaEditovat

Historie arboreta je spojena se záměrem tehdejšího majitele panství Vysoké Chvojno c. k. komořího, markraběte Alexandra Pallavicziniho vybudovat po roce 1884 na těchto pozemcích zámek a zároveň zámecký park.

Se zamýšlené stavby zámku však sešlo a uskutečnilo se pouze založení zámeckého parku - arboreta. Výsadbu arboreta provedl v letech 1886 – 1889 v anglickém slohu lesmistr Adolf Laufke Sandtner.

V areálu arboreta byly vysázeny stromy ze všech světadílů severní polokoule. V současné době se zde nachází celkem 62 druhů jehličnanů a 152 druhů listnatých keřů a stromů. Mezi nejvzácnější druhy patří sbíhavý smrk, jalovec kanadský a borovice Jeffreyova, jeřáb prostřední, jeřáb břek, liliovník a převládající červenolisté buky.

Areál arboreta je v současné době spravován Lesním družstvem Vysoké Chvojno a jsou zde prováděny výsadby nových stromů za již odumírající staré stromy.

Na areál arboreta navazuje přírodní rezervace U parku nazývaná někdy také rezervace Prachovská stráň.

 
Arboretum Vysoké Chvojno