Aramejský Otčenáš

Aramejský Otčenáš je označení pro původní aramejskou verzi modlitby, kterou pronesl Ježíš z Nazareta ve své promluvě na hoře (známé jako kázání na hoře v Matoušově evangeliu). V pozdějších překladech z překladů z něj vzešel také po staletí prakticky standardizovaný církevní Otčenáš, nicméně v moderní době je snaha o jeho neortodoxní znovupřeložení přímo ze zdrojové aramejštiny, kterou mluvil sám Ježíš, a to jak po jazykové, tak především po významové stránce. Přeneseně je označení Aramejský Otčenáš používáno právě pro snahu o převedení významu originálního aramejského textu do konkrétního jazyka, v případě České republiky a obecně českých mluvčích do češtiny.

Autenticita aramejského Otčenáše editovat

Aramejský Otčenáš není původním textem. Jedná se o moderní inovaci Neila Douglase-Klotze. Ve své knize Aramejský Otčenáš vysvětluje proces vzniku aramejského textu. Ve skutečnosti žádný původní text Otčenáše v aramejštině není znám. Zatímco Ježíš a jeho učedníci mluvili aramejsky, jazykem Nového zákona je řečtina, která byla v té době běžným jazykem v oblasti východního Středomoří. Autoři Nového zákona pravděpodobně psali řecky, protože to byl jazyk, kterému publikum, které se snažili oslovit, nejčastěji rozumělo. Některé části Nového zákona, například Ježíšova slova zaznamenaná v evangeliích, mohly být původně namluveny v aramejštině a poté přeloženy do řečtiny. Nový Zákon v dnešní podobě je však řeckým textem a žádná verze původního aramejského Otčenáše není známa.

Text Aramejského Otčenáše editovat

Fonetický přepis aramejského originálu[1]

Abvún d-bá-šmája
Netkádaš šmach
Tejtej malkutach
Nechwej c´vjánach ajkána d-ba-šmája af b-árha.
Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.
Wa-š´bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af
ch´nán švokn l-chaj´bejn.
We-la tachlán le-nesjúna
Ela pacan min biša.
Metol d´lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l´alám almín.
Amén.

Jeden z možných lingvistických překladů dle jazykovědce Neila Douglase-Klotze[2]

Ty zářící, je(n)ž svítíš uvnitř nás a vně — i tma svítí — když se rozpomeneme.
Naslouchej jednomu Zvuku, jenž stvořil všechny ostatní. Tak bude Jméno posvěceno v tichu.
Tvá vláda vytryskne, až se naše paže rozpřáhnou a obejmou všechno stvoření.
Sjednoť zástupy v nás ve vizi horoucího cíle: spojení formy a světla.
Pomoz nám naplnit kruh našich životů, každým dnem prosíme: ani více, ani méně.
Vstřebej naše zmařené naděje a sny tak, jako je u jiných objímáme prázdnotou.
Nepodvedeným vnějším ani vnitřním — dej nám volnost jít po Tvé cestě s radostí.
Z Tebe ten plamen budící úžas, ta sláva rození, vracející světlo a zvuk do kosmu zpět...
Amen.

Významový překlad Jana Konfršta[3][4]

,,Pane můj,
v mém srdci žijící a zářící,
buď vždy vítán ve svém jménu
v chrámu mé duše a Tvém Království.
Tvá vůle je i mou, já našel v sobě Tvoji lásku
a dělím se tak s Tebou o denní chléb.
A s každým úderem srdce hledám lásku i v očích bližních svých.
A dopřej svobody zraku mému, abych Cestu do Tvé náruče viděl jasně ozářenou.
Vždyť vím, v Tvém Králoství je místa pro všechny,
Ty jsi můj život i má láska a provždy.
Amen."

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Aramejský Otčenáš : Meditace na Ježíšova slova. [s.l.]: DharmaGaia, 2001. 120 s. ISBN 80-85905-88-4. Kniha jazykovědce a znalce aramejštiny Neila Douglas-Klotze o Aramejském Otčenáši. 
  2. DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Aramejský Otčenáš : Meditace na Ježíšova slova. [s.l.]: DharmaGaia, 2001. 120 s. ISBN 80-85905-88-4. S. 26 - Kniha jazykovědce a znalce aramejštiny Neila Douglas-Klotze o Aramejském Otčenáši - vybrána vždy pátá možnost překladů z možných překladů (S. 28-68) - překlad z anglického originálu: David Štětka (text) a Lída Chrášťanská (verše). 
  3. KONFRŠT, Jan. Úvahy o životě II: povídání s Janem. [s.l.]: Euroservice 1999, 2010. ISBN 978-80-903870-1-0. S. 37; v kapitole: Modlitba III (str. 31–37). 
  4. KONFRŠT, Jan. Co když to bylo tak... Přemýšlejme. [s.l.]: Euroservice 1999, 2013. 236 s. ISBN 978-80-903870-4-1. S. 122–123; v kapitole: Modlitba (str. 115–130). 

Literatura editovat

  • DOUGLAS-KLOTZ, Neil. Aramejský Otčenáš : Meditace na Ježíšova slova. [s.l.]: DharmaGaia, 2001. 120 s. ISBN  80-85905-88-4. — Kniha jazykovědce a znalce aramejštiny Neila Douglas-Klotze o Aramejském Otčenáši.
  • KONFRŠT, Jan. Co když to bylo tak... Přemýšlejme. Praha [i.e. Volyně]: Euroservice 1999, 2013. ISBN  978-80-903870-4-1.

Související články editovat