Anglická nemetropolitní hrabství

typ administrativní jednotky v Anglii

Nemetropolitní hrabství (non-metropolitan county), pro něž se také používá pojem shire county, představují spolu s metropolitními hrabstvími jeden ze čtyř stupňů správního členění Anglie. Počet obyvatel těchto hrabství dosahuje hodnot mezi 300 000 až 1,4 milionu.

Anglická nemetropolitní hrabství
KategorieHrabství
UmístěníRegiony
Vytvořeno1. dubna 1974
Počet35 (2008)
Počet obyvatel300 000 - 1,4 milionu
Podřízené celkyNemetropolitní distrikty

Historie editovat

Zákon o místní samosprávě z roku 1972, který vešel v platnost 1. dubna 1974, rozdělil Anglii, kromě oblasti Velkého Londýna a šesti velkých konurbací, na 39 nemetropolitních hrabství. Každé z nich bylo dále rozčleněno na dva až čtrnáct nemetropolitních distriktů. Tím byl vytvořen jednotný dvouúrovňový systém samosprávy, ve kterém byla radám hrabství přidělena například správa vzdělání, požární ochrany a policejní služby.

Hranice těchto hrabství byly většinou založeny na existujících hranicích administrativních hrabství, i když zahrnovaly mnoho změn. Hrabství byla vytvořena na základě velkých distriktů nebo sloučením malých hrabství.

Současnost editovat

Od roku 1992 převládl názor, že dvouúrovňový systém správy by měl být upraven na jednoúrovňový. Hlavními zastánci byli zastupitelé distriktů, ze kterých byla vytvořena hrabství. V některých oblastech země byl postupně do praxe uváděn systém, kdy některé distrikty (převážně v okolí větších měst) byly vyčleněny ze správy rad hrabství a přeměněny v samostatné správní celky, označované novým anglickým termínem Unitary authority.

V současnosti existuje 35 nemetropolitních hrabství s radou hrabství s výjimkou Berkshire, jehož rada hrabství byla zrušena. Podle zákona o místní samosprávě z roku 2007 se má systém jednoúrovňových správních obvodů od roku 2009 dále rozšiřovat.

S tím, jak se hranice původních hrabství měnily, vznikl systém ceremoniálních hrabství, jež představují územní celky pro zastupování panovníka (v současnosti spíše jen pro ceremoniální účely).

Seznam nemetropolitních hrabství editovat