Amesův test

Amesův test slouží ke stanovení karcinogenního a mutagenního potenciálu chemických sloučenin. Tento experiment byl poprvé popsán začátkem sedmdesátých let Brucem Amesem a jeho výzkumným týmem na University of California, Berkeley.

MetodikaEditovat

V Amesově testu je použito několik kmenů bakterie Salmonella typhimurium, nesoucí mutace v genech, účastnících se syntézy aminokyseliny histidinu. Tyto mutované kmeny tedy vyžadují externí zdroj histidinu. Sleduje se schopnost testované látky způsobit reverzní mutaci a obnovit růst bakterie v mediu bez přídavku histidinu. Bakteriální kmeny jsou speciálně vytvořeny tak, aby obsahovaly jak bodové mutace, tak mutace posunující čtecí rámec. To umožňuje detekci mutagenů, působících různými mechanismy. Některé specifické sloučeniny způsobují reverzní mutaci pouze u jednoho či dvou kmenů.[1] Testované bakteriální kmeny jsou navíc mutovány v genech, zodpovědných za syntézu lipopolysacharidů, což usnadňuje prostup mutagenu buněčnou stěnou[2] a také mutace v reparačním systému buňky, čímž se zvyšuje senzitivita testu.[3] Pro stimulaci metabolismu se přidává extrakt z krysích jater, jelikož některé sloučeniny samy o sobě nejsou mutagenní, ale jejich metabolity již ano.[4] Bakterie jsou kultivovány na agaru s malou dávkou histidinu, která umožňuje nastartovat růst. Po vyčerpání této iniciační dávky, přežívají pouze reverzně mutované bakterie, které jsou schopny autonomní syntézy histidinu. Mutagenní potenciál sloučeniny se stanoví na základě počtu pozorovaných kolonií po 48 hodinách.

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Ames test na anglické Wikipedii.

  1. AMES, Bruce N.; GURNEY, E. G.; MILLER, James A. Carcinogens as Frameshift Mutagens: Metabolites and Derivatives of 2-acetylaminofluorene and other Aromatic Amine Carcinogens. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1972-10-01, roč. 69, čís. 11. Dostupné online. ISSN 3128-2132. 
  2. AMES, Bruce N.; LEE, Frank D.; DURSTON, William E. An Improved Bacterial Test System for the Detection and Classification of Mutagens and Carcinogens. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1973-03-01, roč. 70, čís. 3. Dostupné online. ISSN 782-786. 
  3. MCCANN, Joyce; SPINGARN, Neil E.; KOBORI, Joan. Detection of Carcinogens as Mutagens: Bacterial Tester Strains with R Factor Plasmids. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1975-03-01, roč. 72, čís. 3. Dostupné online. ISSN 979-983. 
  4. AMES, Bruce N.; DURSTON, William E.; YAMASAKI, Edith. Carcinogens are Mutagens: A Simple Test System Combining Liver Homogenates for Activation and Bacteria for Detection. Proceedings of the National Academy of Sciences. 1973-08-01, roč. 70, čís. 8. Dostupné online. ISSN 2281-2285.