Altocumulus

druh mraku

Altocumulus (Ac) či vyvýšená kupa jsou menší či větší oblaky bílé až šedé barvy, popřípadě obojí. Skládají se z částeček ve tvaru vln, oblázků nebo valounů, které jsou navzájem oddělené, ale mohou i souviset. Vyskytují se uspořádané do řad, někdy i ve více vrstvách; tyto části od sebe bývají odděleny ostře ohraničenými bezoblačnými pásy.

Altocumulus

Mívají vláknitý či rozplývavý vzhled, ale jejich obrysy jsou ostře ohraničeny. Zřídka mohou připomínat síť nebo včelí plást, pokud se v jejich ploše vyskytují malé okrouhlé mezery s řásnitými okraji.

Tvoří je drobné kapičky vody, avšak při velmi nízkých teplotách mohou vznikat ledové krystaly. Altocumuly se vytváří v oblasti středního patra (1,5 – 7 km) při okraji rozsáhlé vystupující vzduchové vrstvy. Může vzniknout z cumulu, když přestane být zásobován vlhkostí. Skládají se buď z malých, zahuštěných částí, nebo jsou celistvým, hladkým oblakem.

Mají vlastní stín; v posledním jmenovaném případě je tento stín markantní, avšak průsvitnost altocumulů je proměnlivá.

Měsíc i Slunce pouze prosvítají; jejich kotouč je neohraničený, kolem se vytváří malý kruh.

Často lze na oblacích tohoto typu pozorovat korónu či irizaci. Pokud z oblaku vypadávají ledové krystalky, vznikají také halové jevy jako nepravé slunce či halový sloup.

Externí odkazyEditovat