Akcidenční písmo

písmo pro sazbu příležitostných tiskovin, inzerátů, titulků; často jde o tučné anebo zdobné písmo

Akcidenční písmo (z lat. accidens = přihazující se; angl. display type, fr. caractère d’affiches, něm. Akzidenzschrift) je písmo dekorativnějšího řezu, které slouží k sazbě akcidencí čili lepších příležitostných tiskovin, jakými jsou pozvánky, diplomy, programy, prospekty atp.[1] Užívá se také k sazbě titulků v časopisecké nebo novinové sazbě, příp. k sazbě inzerátů aj.

Akcidenčním písmem jsou především antikvy, grotesky, egyptienky a veškerá písma „psaná“ a zdobená. Tato písma mají určitou nápadnost a výraznou kresbu.

Opakem akcidenčního písma je chlebové písmo určené pro běžnou sazbu dlouhých textů, hladkých textů (sazba knih, novin, typicky věstníků atp.). „Hranice mezi sazbou písmem chlebovým a akcidenčním není ostrá; záleží na dobovém stylovém cítění a na sazeči, co z daného písma dokáže vytvořit. Jeden vytvoří z běžných písem pěknou akcidenci, jiný z krásného písma akcidenčního jenom nudný tiskopis.[1]

Odkazy editovat

Reference editovat

  1. a b RAMBOUSEK, Jan. Slovník a receptář malíře-grafika. 1. vyd. Praha: Státní nakl. krásné literatury, hudby a umění, 1954, s. 13.

Literatura editovat

  • RAMBOUSEK, Jan. Slovník a receptář malíře-grafika. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1954. 575 s., [31] s. obr. příl.

Externí odkazy editovat