Ajmag (mongolsky аймаг; čínsky v českém přepisu meng, pchin-jinem méng, znaky ) je správní jednotka v Čínské lidové republice. Ajmagy existovaly i v předešlých čínských státech – Čínské republice a říši Čching. Zřizovány byly v regionech osídlených Mongoly.

Dělení Čínské lidové republiky na prefekturní úrovni:
     Městské prefektury
     Autonomní kraje
     Prefektury
     Ajmagy
Celky na nižší nebo vyšší úrovni:
     Celky na nižší než prefekturní úrovni
     Přímo spravovaná města
     Subprovinční města

Říše Čching a Čínská republika

editovat

V říši Čching byla většina vnitřního Mongolsko rozdělena na šest ajmagů – Žirim, Žuu uda, Zostyn, Šilijn gol, Uláncab a Jeke žuu; zbytek podléhal přímo ústřední vládě. Podobně teritorium vnější Mongolsko (tedy dnešního Mongolska) po připojení k říši Čching roku 1691 zaujímaly tři (od roku 1725 čtyři) ajmagy. Čínská republika roku 1928 ajmagy vnitřního Mongolska zrušila a nahradila je provinciemi.

Čínská lidová republika

editovat

V systému administrativního členění Čínské lidové republiky jsou ajmagy celky druhé (prefekturní) úrovně, vedle městských prefektur, prefektur a autonomních krajů. Existují pouze v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, která byla rozdělena na ajmagy po svém ustavení roku 1947. Z původních 13 ajmagů zabírajících téměř celou provincii zůstaly jen tři (Alšá na východě a Šilijn gol a Chjangan na západě). Tři byly včleněny do sousedních ajmagů v padesátých letech a zbylých sedm bylo po roce 1983 změněno v městské prefektury.

Ajmagy podléhají vládě autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko, dělí se na korouhve, případně okresy, nebo městské okresy.

Ajmagy oblasti Vnitřní Mongolsko Čínské lidové republiky
Název Poloha Hlavní město
mongolsky čínsky
(znaky)
čínsky
(Český přepis čínštiny,
pchin-jin)
Alšá 阿拉善 A-la-šan
Ālāshàn
  Bajan chot
Šilijn gol 锡林郭勒 Si-lin kuo-le
Xīlínguōlè
  Šilijn chot
Chjangan 兴安 Sing-an
Xīng'ān
  Ulán chot
Zaniklé ajmagy oblasti Vnitřní Mongolsko Čínské lidové republiky
Název Hlavní město Zrušen Nahrazen
mongolsky čínsky
(znaky)
čínsky
(Český přepis čínštiny,
pchin-jin)
Bajan núr 巴彦淖尔 Pa-jen nao-er
Bāyànnào'ěr
Lin-che 1. prosince 2003 reorganizován v městskou prefekturu Bajan núr
Čachar 察哈尔 Čcha-čcha-že
Cháhā'ěr
Pao-čchang 1. října 1958 začleněn do ajmagu Šilijn gol
Chölönbujr 呼伦贝尔 Chu-lun-pej-er
Hūlúnbèi'ěr
Chajlar 10. října 2001 reorganizován v městskou prefekturu Chölönbujr
Chölönbujr-Nawenmuren 呼伦贝尔纳文慕仁 Chu-lun-pej-er na-wen-mu-žen
Hūlúnbèi'ěr Nàwénmùrén
Chajlar 1. dubna 1953 začleněn do ajmagu Chölönbujr
Žirim 哲里木 Če-li-mu
Zhélǐmù
Tchung-liao 13. ledna 1999 reorganizován v městskou prefekturu Tchung-liao
Zostyn 卓索图 Čuo-suo-tchu
Zhuósuǒtú
  před 1949 dnes jsou jeho území rozdělena mezi městské prefektury Fu-sin, Čchao-jang a Čch'-feng
Žuu uda 昭乌达 Čao-wu-ta
Zhāowūdá
Čch'-feng 10. října 1983 reorganizován v městskou prefekturu Čch'-feng
Nawenmuren 纳文慕仁 Na-wen-mu-žen
Nàwénmùrén
Zalantun 11. dubna 1949 začleněn do ajmagu Chölönbujr-Nawenmuren
Uláncab 乌兰察布 Wu-lan-čcha-pu
Wūlánchábù
Ťi-ning 1. prosince 2003 reorganizován v městskou prefekturu Uláncab
Jeke žuu 伊克昭 I-kche-čao
Yīkèzhāo
Tung-šeng 26. února 2001 reorganizován v městskou prefekturu Ordos