Agloporit

Agloporit je uměle vyráběné pórovité kamenivo, které se vyrábí lisováním nebo protlačováním hmoty, z odpadního popílku, vody a dalších příměsí. Následně se vypaluje. Při výpalu vzniká pórovitá struktura, protože shoří spalitelné částice. Po vychladnutí se hmota třídí do jednotlivých frakcí, větší zbytky se drtí a znovu třídí. Objemová hmotnost agloporitu se pohybuje od 600 do 1380 kg/m³ v závislosti na frakci, sypná hmotnost je od 550 do 900 kg/m³. Vlastnosti se liší podle použitého popílku při výrobě kameniva. Vužívá se jako plnivo do lehkých betonů.[1][2]

Agloporit
Základní informace
Typ Lehké umělé pórovité kamenivo
Zatřídění – materiálové Upravené odpadní popílky
Použití Lehké betony
Parametry
Tepelný odpor 6.25 - 8.3 m².K/W
Součinitel prostupu tepla 0.12 - 0.16 W/m².K
Rozměry 0 - 22 mm

VlastnostiEditovat

Vlastnosti agloporitu se pohybují ve velkém rozpětí, kvůli pestrým vstupním surovinám a způsobům jejich úpravy.

Agloporit je nejšastěji šedý až šedomodrý, na povrchu bývá kvůli reakci Fe zbarven do červena nebo do hněda.

Sypná hmotnost
Frakce mm kg/m³
0/4 700 - 900
4/8 600 - 800
8/16 550 - 800
16/22 550 - 800

Válcová pevnost agloporitu dosahuje až 10 MPa. Pórovitost zrn se pohybuje v rozmezí mezi 40 - 65%, mezerovitost pak 50 - 60 %. Nasákavost bývá mezi 8 až 30 %.[2]

ReferenceEditovat

  1. Agloporit | lehké umělé kamenivo | určené pro stavebnictví. agloporit.cz [online]. [cit. 2016-07-13]. Dostupné online. 
  2. a b DROCHYTKA, Rostislav; MATULOVÁ, Pavla. Lehké stavební látky. Brno: VUT v Brně, 2006.