Active Server Pages

programovací jazyk

ASP (Active Server Pages) je skriptovací platforma společnosti Microsoft, primárně určená pro dynamické zpracování webových stránek na straně serveru. Její nástupce, ASP.NET, lze chápat jako širší a komplexnější technologii, která se od ASP v mnoha ohledech fundamentálně liší.

Active Server Pages
VývojářMicrosoft
Typ softwaruwebový aplikační framework a programovací jazyk
Webwww.asp.net
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Na správně nakonfigurovaném serveru (většinou je to IIS) se webová stránka s příponou .asp před odesláním klientovi, který si ji vyžádal, zpracuje (tj. pošle se výsledek toho, co vygeneroval interpret ASP kódu, zavolaný s vyžádanou stránkou jako parametrem). Programovací jazyky, které se u ASP používají, jsou VBScript a JScript. ASP.NET podporuje přes 20 jazyků.

Příklad kódu na serveru:

<%
For i = 1 To 6 Step 1
  Response.Write "<h" & i & ">Nadpis velikosti " & i & "</h" & i & ">"
Next
%>

Klientovi se v tomto případě odešle pouze HTML:

<h1>Nadpis velikosti 1</h1>
<h2>Nadpis velikosti 2</h2>
<h3>Nadpis velikosti 3</h3>
<h4>Nadpis velikosti 4</h4>
<h5>Nadpis velikosti 5</h5>
<h6>Nadpis velikosti 6</h6>

ASP je objektově založený, nikoli objektově orientovaný, má definováno několik základních tříd s jejich atributy a metodami, ale nové třídy nelze vytvářet nebo odvozovat. Např. třída Request v sobě uchovává parametry předané v URL (metodou GET) nebo poslané ve formuláři (metodou POST), třída Response řídí výstup skriptu do výsledné generované stránky.

ASP a ASP.NET bylo zatím vydáno v 6 hlavních verzích:

 • ASP verze 1.0 (distribuováno s IIS 3.0) v prosinci 1996
 • ASP verze 2.0 (distribuováno s IIS 4.0) v září 1997
 • ASP verze 3.0 (distribuováno s IIS 5.0) v listopadu 2000
 • ASP.NET verze 1.0 (součást rozhraní .NET Framework) v lednu 2002
 • ASP.NET verze 1.1 v dubnu 2003
 • ASP.NET verze 2.0 v listopadu 2005
 • ASP.NET verze 3.0 (spíše jen vylepšení verze .NET 2.0) v únoru 2006
 • ASP.NET verze 3.5 v listopadu 2007
 • ASP.NET verze 3.5 Service Pack 1 v srpnu 2008
 • ASP.NET verze 4.0 duben 2010
 • ASP.NET verze 4.5 srpen 2012

Externí odkazy

editovat
 • Jemný úvod do ASP popis základních objektů ASP a jejich možností, ukázky kódu ve VBScriptu

Literatura

editovat
 • WEISSINGER, A. K.: Active Server Pages v kostce, O'Reilly/Computer press, ISBN 80-7226-199-1