Absorpce plynu znamená rozpouštění plynu v kapalině. Aby mohl být plyn kapalinou absorbován, musí v ní být rozpustný.

Absorpce plynu je dynamický proces, tzn. dosažení rovnováhy mezi plynem a kapalinou trvá určitou dobu. Rozpustnost plynů v kapalinách se mění s teplotou a parciálním tlakem plynu. S klesající teplotou a rostoucím parciálním tlakem absorbovaného plynu roste rovnovážná koncentrace plynu v kapalině.

Opakem absorpce je desorpce, při níž je uvolňována jedna nebo více plynných složek z kapalného roztoku.

Praktický význam editovat

Příroda editovat

Díky absorpci vzdušného kyslíku ve vodě je možný život aerobních organismů pod hladinou. Kyslík obsažený ve vzduchu se rozpouští ve vodě, kde jej dýchají vodní živočichové.

Průmyslové využití editovat

Absorpce plynné látky ve vhodné kapalině je jeden ze základních výrobních kroků u mnoha chemikálií. Takto se např. získává oxid uhličitý ze spalin a vyrábějí minerální kyseliny (sírová, dusičná, chlorovodíková). Podobným způsobem se také vyrábí sycené nápoje (absorpce plynného CO2).

Pomocí absorpce se čistí (odstraňují zapáchající nebo jedovaté složky) odplyny z chemických procesů.

Externí odkazy editovat