Abreviátor

úředník papežské kurie
(přesměrováno z Abreviator)

Abreviátor (z lat. breve, tj. krátký) byl úředník v papežské kanceláři zodpovědný za vyhotovování konceptů papežských bul a dalších listin. Vedle toho zpracovávali především jednoduché soudní záležitosti. Poprvé je tato funkce zmíněna v bule Benedikta XII. v první polovině 14. století.

Jako abreviátor pracoval např. humanista Poggio Bracciolini, který do římské kurie vstoupil roku 1403, nebo Aeneas Silvius Piccolomini, který byl v roce 1436 jmenován vrchním abreviátorem (abbreviator major) na Basilejském koncilu.

Papež Pius II. založil kolegium abreviátorů, které obnovil Sixtus IV. Papež Pius X. jej v roce 1908 zrušil a jeho úkoly přenesl na apoštolského protonotáře.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Abbreviator na německé Wikipedii.

LiteraturaEditovat

  • HLAVÁČEK, Ivan; KAŠPAR, Jaroslav; NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. 3. vyd. Jinočany: H&H, 1997. ISBN 80-86022-09-9. Kapitola Diplomatika, s. 166. 
  • SCHWARZ, Brigide. Die Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts. Tübingen: Niemeyer, 1972. Dostupné online. ISBN 3-484-80057-7. 
  • SCHWARZ, Brigide. Abbreviature officium est assistere vicecancellario in expeditione litterarum apostolicarum. Zur Entwicklung des Abbreviatorenamtes vom Grossen Schisma bis zur Gründung des Vakabilistenkollegs der Abbreviatoren durch Pius II. In: GATZ, Erwin. Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg. Rom: Universitá Gregoriana Editrice, 1979. S. 789–823.
  • FRENZ, Thomas. Die Gründung des Abbreviatorenkollegs durch Pius II. und Sixtus IV. In: Miscellanea in onore di Monsignor Martino Giusti, prefetto dell'Archivio segreto vaticano. Città del Vaticano: Archivio vaticano, 1978. S. 297–329.

Externí odkazyEditovat