ATC kód J05

ATC kód J05 Antivirotika pro systémové užití je hlavní terapeutická skupina anatomické skupiny J. Protiinfekční léčiva pro systémové použití.

ATC klasifikace léčiv
J. Protiinfekční léčiva pro systémové použití
J01 – Antibakteriální látky pro systémové užití
J02 – Antimykotika pro systémové užití
J04 – Tuberkulostatika kromě streptomycinu
J05 – Antivirotika pro systémové užití
J06 – Imunitní séra a imunoglobuliny
J07 – Vakciny

J05A Přímo působící antivirotikaEditovat

J05AA ThiosemikarbazonyEditovat

J05AA01 Metisazon

J05AB Nukleosidy a nukleotidy, kromě inhibitorů reverzní transkriptázyEditovat

J05AB01 Aciklovir
J05AB02 Idoxuridin
J05AB03 Vidarabin
J05AB06 Ganciklovir
J05AB09 Famciklovir
J05AB11 Valaciklovir
J05AB12 Cidofovir
J05AB13 Penciklovir
J05AB14 Valganciklovir
J05AB15 Brivudin
J05AB16 Remdesivir

J05AC Cyklické aminyEditovat

J05AC02 Rimantadin
J05AC03 Tromantadin

J05AD Deriváty kyseliny fosfonovéEditovat

J05AD01 Foskarnet
J05AD02 Fosfonet

J05AE Inhibitory proteázEditovat

J05AE01 Sachinavir
J05AE02 Indinavir
J05AE03 Ritonavir
J05AE04 Nelfinavir
J05AE05 Amprenavir
J05AE07 Fosamprenavir
J05AE08 Atazanavir
J05AE09 Tipranavir
J05AE10 Darunavir

J05AF Nukleosidové a nukleotidové inhibitory reverzní transkriptázyEditovat

J05AF01 Zidovudin
J05AF02 Didanosin
J05AF03 Zalcitabin
J05AF04 Stavudin
J05AF05 Lamivudin
J05AF06 Abakavir
J05AF07 Tenofovir-disoproxil
J05AF08 Adefovir-dipivoxil
J05AF09 Emtricitabin
J05AF10 Entekavir
J05AF11 Telbivudin
J05AF12 Klevudin
J05AF13 Tenofovir-alafenamid
J05AF30 (Kombinace antivirotik)

J05AG Nenukleosidové inhibitory reverzní transkriptázyEditovat

J05AG01 Nevirapin
J05AG02 Delavirdin
J05AG03 Efavirenz
J05AG04 Etravirin
J05AG05 Rilpivirin
J05AG06 Doravirin

J05AH Inhibitory neuraminidázyEditovat

J05AH01 Zanamivir
J05AH02 Oseltamivir
J05AH03 Peramivir
J05AH04 Laninamivir

J05AP Antivirotika k léčbě infekce HCVEditovat

J05AP01 Ribavirin
J05AP02 Telaprevir
J05AP03 Boceprevir
J05AP04 Faldaprevir
J05AP05 Simeprevir
J05AP06 Asunaprevir
J05AP07 Daklatasvir
J05AP08 Sofosbuvir
J05AP09 Dasabuvir
J05AP10 Elbasvir
J05AP11 Grazoprevir
J05AP51 Sofosbuvir a ledipasvir
J05AP52 Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir a ritonavir
J05AP53 Ombitasvir, paritaprevir a ritonavir
J05AP54 Elbasvir a grazoprevir
J05AP55 Sofosbuvir a velpatasvir
J05AP56 Sofosbuvir, velpatasvir a voxilaprevir
J05AP57 Glekaprevir a pibrentasvir
J05AP58 Daklatasvir, asunaprevir a beklabuvir

J05AR Antivirotika k léčbě infekce HIV, kombinaceEditovat

J05AR01 Zidovudin a lamivudin
J05AR02 Lamivudin a abakavir
J05AR03 Tenofovir-disoproxil a emtricitabin
J05AR04 Zidovudin, lamivudin a abakavir
J05AR05 Zidovudin, lamivudin a nevirapin
J05AR06 Emtricitabin, tenofovir-disoproxil a efavirenz
J05AR07 Stavudin, lamivudin a nevirapin
J05AR08 Emtricitabin, tenofovir-disoproxil a rilpivirin
J05AR09 Emtricitabin, tenofovir-disoproxil, elvitegravir a kobicistat
J05AR10 Lopinavir a ritonavir
J05AR11 Lamivudin, tenofovir-disoproxil a efavirenz
J05AR12 Lamivudin a tenofovir-disoproxil
J05AR13 Lamivudin, abakavir a dolutegravir
J05AR14 Darunavir a kobicistat
J05AR15 Atazanavir a kobicistat
J05AR16 Lamivudin a raltegravir
J05AR17 Emtricitabin a tenofovir-alafenamid
J05AR18 Emtricitabin, tenofovir-alafenamid, elvitegravir a kobicistat
J05AR19 Emtricitabin, tenofovir-alafenamid a rilpivirin
J05AR20 Emtricitabin, tenofovir-alafenamid a biktegravir
J05AR21 Dolutegravir a rilpivirin
J05AR22 Emtricitabin, tenofovir-alafenamid, darunavir a kobicistat
J05AR23 Atazanavir a ritonavir
J05AR24 Lamivudin, tenofovir-disoproxil a doravirin
J05AR25 Lamivudin a dolutegravir
J05AR26 Darunavir a ritonavir
J05AR27 Lamivudin, tenofovir-disoproxil a dolutegravir

J05AX Jiná antivirotikaEditovat

J05AX01 Moroxydin
J05AX02 Lysozym
J05AX05 Inosin pranobex[1][2]
J05AX06 Pleconaril
J05AX07 Enfuvirtid
J05AX08 Raltegravir
J05AX09 Maravirok
J05AX10 Maribavir
J05AX11 Elvitegravir
J05AX12 Dolutegravir
J05AX13 Umifenovir
J05AX17 Enisamium-iodid
J05AX18 Letermovir
J05AX19 Tiloron
J05AX21 Kyselina imidazolylethanamidopentandiová
J05AX23 Ibalizumab
J05AX24 Tekovirimát
J05AX25 Baloxavir marboxil
J05AX26 Amenamevir
J05AX27 Favipiravir

PoznámkaEditovat

ReferenceEditovat

  1. Remedia – farmakoterapeutický časopis. www.remedia.cz [online]. [cit. 2020-11-18]. Dostupné online. 
  2. SLIVA, Jiri; PANTZARTZI, Chrysoula N.; VOTAVA, Martin. Inosine Pranobex: A Key Player in the Game Against a Wide Range of Viral Infections and Non-Infectious Diseases. Advances in Therapy. 08 2019, roč. 36, čís. 8, s. 1878–1905. PMID 31168764 PMCID: PMC6822865. Dostupné online [cit. 2020-11-18]. ISSN 1865-8652. DOI 10.1007/s12325-019-00995-6. PMID 31168764. 

Externí odkazyEditovat