AACR2R je zkratka pro angloamerická katalogizační pravidla, druhé vydání. Jsou publikována Americkou knihovnickou asociací (ALA), Kanadskou knihovnickou asociací (CLA) a Britským institutem pro knihovníky a informační pracovníky (CILIP). Editorem je Michael Gorman, knihovnik narozený v Británii a žijící v Chicagu. AACR2R byla vytvořena pro užívání při konstrukci katalogů a jiných listů v knihovnách všech velikostí. Pravidla pokrývají popis, umístění atd. všech archivovaných dokumentů (od tištěných po elektronické) v knihovnách a institucích.

Historie

editovat

Při tvorbě katalogů a třídění knih v knihovnách a institucích se objevila potřeba jednotného zpracování katalogizačních záznamů. Zpočátku vznikala pravidla uplatňovaná pouze u jednotlivých knihoven a institucí, ale v tomto případě to byla spíše snaha o zachování tradice toho, jak se v které určité knihovně dokumenty zpracovávaly. Později s narůstajícím počtem knih a nutností jejich evidence vzniká potřeba existence pravidel uplatňovaných ve více knihovnách – obvykle bylo jejich používání vázáno na území jednoho státu. Ve 20. století je počátek mezinárodního sjednocování katalogizačních pravidel – vytvoření jednotných pravidel v různých zemích na základě společné dohody.

Vznik AACR

editovat

V roce 1966 Americká knihovnická asociace (ALA) a Britský institut pro knihovníky a informační pracovníky (CILIP) uzavřely dohodu o spolupráci na textu pravidel, která vyšla roku 1967 a nazývají se Anglo-American Cataloguing Rules (AACR). A i přes název anglo-americké bylo první vydání AACR v roce 1967 poněkud rozdílné u severoamerických a britských textů.

V roce 1978 přichází 2. vydání těchto pravidel – spolupracovala na nich i kanadská asociace Canadian Library Association (CLA). V tomto vydání již bylo zohledněno automatizované zpracování dokumentů, stanoven způsob zpracování neknižních dokumentů a dohoda o přizpůsobení se ISBD. Druhé vydání tedy sjednotilo dvě sady pravidel a přineslo je jako mezinárodní normu pro bibliografický popis. Tato pravidla jsou již určena pro tvorbu katalogů a jiných soupisů v univerzálních knihovnách všech velikostí, sledují pořadí činností katalogizátora ve většině knihoven, které vytvářejí identifikační záznamy manuálně, bez výpočetní techniky.

Aktualizace a reedice AACR2R

editovat

V průběhu let bylo AACR2R příležitostně aktualizováno a bylo výrazně reeditováno v roce 1988 (2. vydání, revize 1988) a 2002 (2. vydání, revize 2002). V roce 2002 revize zahrnovala podstatné změny v sekci pro neknižní materiály. Plán ročních aktualizací začal v roce 2003 a skončil v roce 2005. AACR2R byla poté následována Sadou směrnic pro knihovní katalogizaci (RDA), které byly vydány v červnu 2010. RDA prošlo v nedávné době oficiálním testem v Knihovně kongresu, Národní lékařské knihovně (United States National Library of Medicine) a několika dalších institucí.

Části AACR2R

editovat

1. část

editovat
 • zahrnuje informace o popisu katalogizované jednotky (bibliografický popis)
 • a) všeobecná část – společná pro všechny druhy dokumentů
 • b) pravidla pro popis speciálních dokumentů

2. část

editovat
 • a) stanovení a tvorby záhlaví (selekčních údajů)
 • b) vytváření odkazů k těmto záhlavím
 • v obou částech – pravidla postupují od obecného ke zvláštnímu
 • v závěru jsou přílohy, které udávají pravidla pro psaní zkratek, velkých písmen a číslovek

Literatura

editovat
 • American Library Association, Canadian Library Association, and CILIP: Chartered Institute of Library and Information Professionals. RDA Toolkit : Resource Description & Access [online]. 2010 [cit. 2011–06–23]. RDA: Resource Description & Access. Dostupné z WWW: <http://www.rdatoolkit.org/>.
 • KUBALOVÁ, Hana. AACR2R v české katalogizační praxi. Knihovnická revue [online]. 2001, č.2, [cit. 2011–06–17]. Dostupný z WWW: <https://web.archive.org/web/20070609104652/http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR0102/0102137.html>. ISSN 1214-0678.
 • Informační procesy [online]. 2010 [cit. 2011–06–21]. Katalogizační pravidla a normy ČSN a ISO. Dostupné z WWW: <knihweb.ic.cz/pravidla+format.doc>.
 • AACR2R a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady / Wilma Minty ; [překlad z angličtiny Hana Kubalová, Edita Lichtenbergová, Bohdana Stoklasová]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1998. -- [500] s. ; 32 cm
 • Anglo-americká katalogizační pravidla : druhé vydání, revize 1988 / American Library Association ; [překlad Národní knihovna České republiky]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 1994–2006. -- 1 sv. (na volných listech) ; 33 cm