Železný dobytek

Železný dobytek (též železná kráva) je označení pro dobytek, který ve středověku majitel, obvykle příslušný kostel, vydal pachtýři s příslibem navrácení téhož počtu dobytčat stejné jakosti po skončení pachtu. Každé poražené dobytče tedy muselo být nahrazeno jiným, proto se ujalo označení železný dobytek, tj. dobytek, který nikdy neumírá.[1] Ačkoliv se může zdát, že se jednalo pouze o středověký způsob, který byl brzy jako zjevně nespravedlivý zrušen, opak je pravdou. Některé kostely v Čechách dostávaly poplatky za železné krávy ještě na začátku 20. století[zdroj?].

Podle jiného zdroje[2] se pojem vztahuje k dávné povinnosti chalupníků (od 16. stol.) odvádět trvale poplatek za krávu pronajatou od farnosti. Od toho se také odvíjí přenesený význam, kdy železná kráva (ang. a millstone, financial burden; něm. eiserne Kuh; fr. fardeau) představuje dlouhodobé n. trvalé finanční zatížení jako obtížné břemeno (zvl. pro jednotlivce, rodinný kolektiv ap.). Příklad: "Konečně se zbavím té železné krávy, příští měsíc platím poslední splátku."

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. ADAMOVÁ, K. Josef Jančář, Chov dobytka na jihovýchodní Moravě v 19. století. Národopisné aktuality. 1973, roč. X, čís. 1, s. 61–62. Dostupné online. 
  2. Červená V. et al., Slovník české frazeologie a idiomatiky : výrazy neslovesné. Praha: Academia, 1988 – 511 s., upr. vyd. Leda 2009. (původní verze jsou dostupné také on-line v databázi DEBDict)

Externí odkazyEditovat