Žarošická mše pastýřská

Žarošická mše pastýřská je pojmenována po Žarošicích – jihomoravském mariánském poutním místě. Kdo je autorem této vánoční mše a kde vznikla, není známo. Jisté ale je, že její opis s názvem Žarošická mše koledová na půlnoční přinesl do Žarošic roku 1880 poštmistr Táborský, kde byla tak provedena nadučitelem Theodorem Martinů. V roce 1952 mši za textové spolupráce Josefa Marcela Svobody (*1891, Kyjov) hudebně upravil P. Josef Martínek (1888–1962) z Prace. V roce 1995 se z iniciativy žarošického učitele Ladislava Valihracha pátralo po originálu mše, žel bez pozitivního výsledku. Proto byl požádán brněnský hudební skladatel a muzikolog Zdeněk Zouhar o renovaci mše (Zouhar měl k dispozici jen Martínkovu úpravu mše). V roce 1996 byla renovovaná Žarošická mše pastýřská digitálně nahrána Brněnským filharmonickým sborem (soprán Blanka Morávková, alt Jarmila Bařinková, tenor Vladimír Richter, bas Richard Novák, varhany Zdeněk Nováček, dirigent Stanislav Kummer, režie Petr Řezníček) v žarošickém kostele sv. Anny na hudební nosič (kazetu) a pod názvem Pouť & Vánoce v Žarošicích vydána ve vydavatelství Antiphona. V únoru roku 1999 v budově Památníku obce (dnešního Muzea obce Žarošice) nalezli původní rukopis poštmistra Táborského z roku 1880 Roman Muroň a Karol Frydrych. V roce 2004 byla vydána starobylá verze mše Žarošická mše koledová na půlnoční ve vydavatelství SALVE REGINA Františka Malého tiskem. Ze všech tří verzí je hudebně nejzdařilejší verze Zdeňka Zouhara. Žarošickou mši pastýřskou mají na repertoáru sbory: Brněnský filharmonický sbor Beseda Brněnská, Collegium musicale bonum ze Slavkova u Brna, Filia Dobratice, Chrámový sbor ve Vyškově, Smíšený pěvecký sbor Rastislav Blansko a Chrámový sbor Kuřim

Zvukové nahrávky

editovat
 • Pouť & Vánoce v Žarošicích. Praha: Antiphona, 1996, zvuková kazeta.

Literatura

editovat
 • FRYDRYCH, Karol. Malé rozjímání o Žarošické mši pastýřské s muzikologem Janem Trojanem. In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2011, roč. 20, č. 20, s. 71-72.
 • FRYDRYCH, Karol. Nalezení původního rukopisu „Žarošické mše koledové na půlnoční“. In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2005, roč. 14, č. 14, s. 37–38.
 • FRYDRYCH, Karol. Novodobé úpravy Žarošické mše pastýřské. In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2009, roč. 18, č. 18, s. 10-13.
 • FRYDRYCH, Karol. Příspěvek k hudební kultuře Žarošic: skladby věnované Žarošicím. In: Vlastivědný věstník moravský, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 66, č. 3, s. 306-308. ISSN 0323-2581.
 • FRYDRYCH, Karol. Žarošická mše pastýřská v proměnách času. In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2008, roč. 17, č. 17, s. 29–33.
 • FRYDRYCH, Karol. 20 let od renovace Žarošické mše pastýřské Zdeňkem Zouharem. In: Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2016, roč. 24, č. 5, s. 11-12. ISSN 2336-5374.
 • FRYDRYCH, Karol. Slavnostní koncert u příležitosti 20 let Žarošické mše pastýřské v Muzeu obce Žarošice. In: Věstník Historicko-vlastivědného spolku Žarošice, Žarošice, 2017, č. 26, s. 38-43. ISSN 2533-4247.
 • MALÝ, František. Původní podoba staré žarošické vánoční mše vyjde tiskem k letošní Zlaté sobotě. In: Hlas od Panny Marie (občasník farnosti žarošické), Žarošice, 2004, č. 3, s. 5–8.
 • MIHOLA, Jaroslav. Žarošická mše pastýřská v Krobe ve Slovinsku. In: Hlas od Panny Marie, Žarošice, 2003, č.1, s. 2-3.
 • PRCHAL, Karel. Žarošická mše má tajemnou minulost. In: Slovácko (regionální týdeník), 14. prosince 2004, s. 2.
 • PRCHAL, Karel. Žarošická mše zazněla v kostele. In: Slovácko (regionální týdeník), 11. ledna 2005, s. 6.
 • SKLENÁŘ, Jaroslav. Žarošická mše pastýřská v Bystřici pod Hostýnem. In: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, 2007, s. 13.
 • TROJAN, Jan. Žarošickou mši zrekonstruovali a nahráli. In: Právo (deník), 2. listopadu 1996. Almanach žarošické školy (nejen vzpomínkové čtení pro žactvo a dospělé), Žarošice, listopad 1997, s. 44.
 • TROJAN, Jan. Pouť a Vánoce v Žarošicích. In: Opus musicum, Brno, 1997, roč. 29, č. 2, str. XXIX-XXXII.
 • VALIHRACH, Ladislav. Žarošická mše pastýřská opět zazní. In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 1995, č. 5, s. 21–24.
 • ZOUHAR, Zdeněk. Žarošická mše pastýřská a můj vztah k ní. In: Almanach žarošické školy, Žarošice, 1997, s. 83–85. Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích, Žarošice, 2012, roč. 21, č. 21, s. 143–146.