Švagrová

manželka bratra nebo sestra manžela či manželky

Švagrová se používá k označení následujících osob ve vztazích mezi partnerem v manželství a sourozenci:

  • sestra manžela nebo manželky,
  • manželka bratra, sestry
  • dle některých zdrojů též manželka bratra druhého z manželů.[1]

Švagrovou naopak nemůže být žena v registrovaném partnerství, protože institut švagrovství vzniká jen na základě uzavření manželství.[2][3]

Manželova či manželčina sestra se v minulosti označovala zelva.[4]

Mužským protějškem švagrové je švagr.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

  1. KROUPOVÁ, Libuše; FILIPEC, Josef. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 4. vyd. Praha: Academia, 2005. ISBN 978-80-200-1347-7. S. 440. 
  2. HRUŠÁKOVÁ, Milana; KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka; WESTPHALOVÁ, Lenka, a kol. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655–975). Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-503-9. S. 504. 
  3. § 3020 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.
  4. Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K. Malý staročeský slovník [on-line]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. Verze 0.4.2. [citováno ze dne 31. 10. 2011]. Dostupný na <http://vokabular.ujc.cas.cz>.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat