Šlechtění živočichů

řízené rozmnožování vybraných jedinců

Šlechtění živočichů, též plemenitba, je řízené rozmnožování vybraných jedinců za účelem zkvalitnění dané vlastnosti či plemenného znaku.

Klasické plemenitby

editovat
čistokrevná plemenitba
 1. příbuzenská plemenitba
 2. liniová a meziliniová plemenitba
 3. osvěžení krve
křížení
 1. meziplemenné (metizace)
 2. pozměňovací (zušlechťovací, kombinační, převodné)
 3. užitkové (jednoduché, střídavé, rotační)
mezidruhová (bastardace)

Metody genetické plemenitby

editovat
metody využívající převážně podobnost rodičů a potomků
 • příbuzenská plemenitba
 • liniová plemenitba
 • čistokrevná plemenitba
 • pozměňovací křížení (zušlechťovací, kombinační a převodné)
metody využívající účinek heteroze
 • se selekcí na kombinační návaznost
  • křížení speciálních linií (inbredních, chovných)
  • opakovaná reciproká selekce (nepřirozený výběr)
 • bez selekce na kombinační návaznost
  • užitkové křížení diskontinuitní
  • užitkové křížení kontinuitní
  • mezidruhové křížení (bastardace)

Související články

editovat

Externí odkazy

editovat