Škvorecký potok

přítok Výmoly

Škvorecký potok je pravým přítokem potoka Výmoly ve Středočeském kraji, protékající městysem Škvorec a Úvaly.

Škvorecký potok představuje jednoznačnou fyzickogeografickou osu starobylého městyse Škvorec a přilehlé suburbánní zóny. Doposud nebyly vypracovány žádné podstatné hydrologické práce, týkající se tohoto lokálně významného vydatného vodního toku. Potok pramení v lesnaté oblasti jihovýchodně od městyse v nadmořské výšce 400 m n. m. Hydrologický profil potoka je sezónně relativně vyrovnaný a v porovnání s okolními vodními toky nepředstavuje významnější unikum. Z environmentálního hlediska je zde problémem znečišťování vodního toku splaškovými vodami. Tento potok také představuje hlavní zdrojnici místní rybniční soustavy, Horního a Dolního Úvalského rybníku. Zároveň je potok pravým přítokem do potoka Výmoly na území Úval. Potok je místními obyvateli ceněn především jako místo rekreace a odpočinku v suburbánní zóně v zázemí Prahy.