Pořadí v seriáluPořadí v řaděPořadí v řaděNázevČeský názevVol.1RežieScénářVol.2Vol.3Datum premiéryJiné datumDatum české premiéryProdukční kódSledovanostVol.4

S touto šablonou lze experimentovat na připraveném pískovišti (Editovat) a testovacích případech.

Šablona slouží k tvorbě tabulkových seznamů dílů. Využívána je především pro seznamy dílů televizních seriálů, šablona je však univerzální a použitelná i pro jiná témata.

Šablona {{Seznam dílů}} vytváří řádek tabulky, k fungování však potřebuje ještě záhlaví a ukončení tabulky. K tomu lze využít šablonu {{Seznam dílů/tabulka}}, do níž se zařadí jako hodnota parametru epizody.

Kompatibilita editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Template:Episode list na anglické Wikipedii.

Šablona je kompatibilní s anglickou předlohou, ke které navíc přidává lokalizační parametry pro český název epizody a datum české premiéry.


Původní anglický záznam:

{{Episode list
 | EpisodeNumber  = 
 | EpisodeNumber2 = 
 | Title      = 
 | RTitle     = 
 | AltTitle    = 
 | RAltTitle    = 
 | Aux1      = 
 | DirectedBy   = 
 | WrittenBy    = 
 | Aux2      = 
 | Aux3      = 
 | OriginalAirDate = 
 | AltDate     = 
 | ProdCode    = 
 | Viewers     = 
 | Aux4      = 
 | ShortSummary  = 
 | LineColor    = 
}}

Český úplný záznam:

{{Seznam dílů
 | hlavní       = 
 | řada        = 
 | pořadí       = 
 | pořadí2      = 
 | pořadí3      = 
 | název       = 
 | název-poznámka   = 
 | název2       = 
 | název2-poznámka  = 
 | název český    = 
 | český-poznámka   = 
 | název český2    = 
 | český2-poznámka  = 
 | název český3    = 
 | český3-poznámka  = 
 | volitelný1     = 
 | volitelný1l    = 
 | režie       = 
 | scénář       = 
 | volitelný2     = 
 | volitelný2l    = 
 | volitelný3     = 
 | volitelný3l    = 
 | datum původní   = 
 | datum alternativní = 
 | datum české    = 
 | kód        = 
 | sledovanost    = 
 | volitelný4     = 
 | volitelný4l    = 
 | souhrn       = 
}}

Obvyklý záznam:

{{Seznam dílů
 | pořadí    = 
 | pořadí2    = 
 | název     = 
 | název český  = 
 | režie     = 
 | scénář    = 
 | datum původní = 
 | datum české  = 
 | kód      = 
 | sledovanost  = 
 | souhrn    = 
}}

Parametry editovat

Parametry Seznamu dílů a základní instrukce
Název parametru
Původní název
Typ Popis Doporučené hodnoty
pořadí
EpisodeNumber
volitelný a žádoucí Číslo představující pořadí dílu (epizody) v rámci celého seriálu, uváděné ve formě 1 nebo 01 atd. Vytváří také kotvu s prefixem "ep" a v ní i jednomístná čísla doplní o úvodní nulu, např. "[[Seznam dílů#ep01]]". I kvůli tomu je žádoucí nepoužívat žádné formátovací znaky. číslo – bez pořadové tečky
pořadí2
EpisodeNumber2
volitelný Druhý sloupec pro číslování dílů, užitečný zejména v případech, kdy se vysílaly v odlišném pořadí nebo jen v omezeném výběru. V seznamech dílů rozdělených do více řad lze využít pro číslování dílů v rámci řady (série, sezóny). číslo
pořadí3 volitelný Třetí sloupec pro číslování dílů, užitečný zejména v případech, kdy se vysílaly v odlišném pořadí nebo jen v omezeném výběru. V seznamech dílů rozdělených do více seriálů lze využít pro číslování v celé seriálové franšíze. číslo
název
Title
volitelný a žádoucí Název dílu. U cizojazyčných seriálů obvykle v původním jazyce. Zatímco anglická předloha šablony umísťuje názvy do uvozovek, v české lokalizaci uvozovky nepoužíváme. Nevkládejte ani formátování textu (ztučnění, kurzívu). Odkaz na díl vkládejte jen v případě, že k němu už existuje samostatný článek. prostý text, může obsahovat i vnitřní odkazy na existující články
název-poznámka
RTitle
volitelný Parametr použitelný pro vkládání poznámek či referencí k (původnímu) názvu. Dá se použít i k doplnění nebo úplnému nahrazení názvu (např. rozdělení první a druhé části dvoudílného speciálu pomocí "část 1" a "část 1" apod.). Připravované díly, které ještě nebyly premiérově odvysílány, by v každém případě měly obsahovat referenci, abychom zajistili ověřitelnost. wikitext, reference aj.
název2
AltTitle
volitelný Alternativní název, např. v odlišném jazyce u koprodukčních seriálů nebo pokud došlo ke změně původního názvu v průběhu produkce či distribuce. Umísťuje se pod původní název do stejné buňky, takže v tabulce nezabírá samostatný sloupec. wikitext
název2-poznámka
RAltTitle
volitelný dtto název-poznámka wikitext, reference aj.
název český volitelný Český název dílu, využitelný u původně cizojazyčných seriálů. Nepoužívejte vlastní pokusy o překlad původních cizojazyčných názvů, vždy by mělo jít o český název použitý televizemi, distribučními společnostmi apod. Nevkládejte ani formátování textu (ztučnění, kurzívu). wikitext
český-poznámka volitelný Parametr použitelný pro vkládání poznámek či referencí k (původnímu) názvu. Dá se použít i k doplnění nebo úplnému nahrazení názvu (např. rozdělení první a druhé části dvoudílného speciálu pomocí "část 1" a "část 1" apod.). Díly, které se k českému uvedení teprve připravují, by v každém případě měly obsahovat referenci, abychom zajistili ověřitelnost. wikitext, reference aj.
název český2 volitelný Alternativní název, např. pokud různé české televize odvysílaly seriál s odlišnými překlady nebo pokud se liší název v DVD distribuci od toho televizního. Umísťuje se pod český název do stejné buňky, takže v tabulce nezabírá samostatný sloupec. wikitext
český2-poznámka volitelný dtto český-poznámka wikitext, reference aj.
název český3 volitelný dtto název český2 wikitext
český3-poznámka volitelný dtto český-poznámka wikitext, reference aj.
volitelný1 / volitelný1l
Aux1
volitelný Obecný parametr využitelný pro specifické potřeby různých seznamů. Význam a obsah je pak definován v záhlaví tabulky. wikitext, může obsahovat i vnitřní odkazy
režie
DirectedBy
volitelný Jméno režiséra/-ů daného dílu, není-li pro celý seriál nebo příslušnou řadu jednotný. Při prvním výskytu v tabulce lze vložit jako odkaz.
scénář
WrittenBy
volitelný Jméno scenáristy/-ů daného dílu, není-li pro celý seriál nebo příslušnou řadu jednotný. Při prvním výskytu v tabulce lze vložit jako odkaz.
volitelný2 / volitelný2l
Aux2
volitelný Obecný parametr využitelný pro specifické potřeby různých seznamů. Význam a obsah je pak definován v záhlaví tabulky.
volitelný3 / volitelný3l
Aux3
volitelný Obecný parametr využitelný pro specifické potřeby různých seznamů. Význam a obsah je pak definován v záhlaví tabulky.
datum původní
OriginalAirDate
volitelný Datum prvního uvedení dílu v televizi (nebo datum plánovaného uvedení). Jedná se o premiéru v zemi původu nebo na původní televizní stanici. U zahraničních seriálů se pro českou premiéru používá samostatný parametr. Vkládejte pomocí šablony jako např. {{dts|2003|9|14}}. U teprve plánovaných uvedení dbejte na dodržování ověřitelnosti přidáním řádkové reference. datum s využitím {{dts}}
datum alternativní
AltDate
volitelný Další významné datum, např. koprodukční premiéra, datum vydání na DVD apod. S velkou pravděpodobností bude vyžadovat zpřesnění v záhlaví tabulky. datum s využitím {{dts}}
datum české volitelný Datum prvního uvedení epizody v některé z českých televizí, resp. v českém jazyce. Vkládejte pomocí šablony jako např. {{dts|2003|9|14}}. U teprve plánovaných uvedení dbejte na dodržování ověřitelnosti přidáním řádkové reference. datum s využitím {{dts}}
kód
ProdCode
volitelný Produkční kód v rámci seriálu, užívá se obvykle u amerických seriálů. Vytváří také kotvu s prefixem "pc"; např. "[[Seznam dílů#pc001]]". I kvůli tomu je žádoucí nepoužívat žádné formátovací znaky. prostý, neformátovaný text
sledovanost
Viewers
volitelný Počet diváků sledujících premiérové uvedení dílu. Sledovanost představuje encyklopedickou informaci jdoucí nad rámec běžných údajů z televizních programů. Jako taková je nezjevným údajem, který by vždy měl být doložen řádkovou referencí. číselný údaj s referencí
volitelný4 / volitelný4l
Aux4
volitelný Obecný parametr využitelný pro specifické potřeby různých seznamů. Význam a obsah je pak definován v záhlaví tabulky. wikitext, může obsahovat i vnitřní odkazy
souhrn
ShortSummary
volitelný Stručný souhrn dílu, jeho děje. Rozsah může být 100–200 slov. V žádném případě však nevkládejte texty kopírované odjinud, které by porušovaly autorská práva. Ponecháte-li parametr prázdný, příslušný řádek v tabulce se u tohoto dílu vůbec nezobrazí.
barva řádku
TopColor
volitelný Barva pozadí hlavního řádku s informacemi (tedy nikoli toho se stručným souhrnem dílu). Měl by být využíván jen zcela výjimečně, v drtivé většině případů se bez něj lze obejít. hexadecimální kód bez "#", např. jen "00ff00" namísto "#00ff00"
hlavní
(nebo první nepojmenovaný)
při transkluzi povinný Název článku s hlavním seznamem, do kterého se transkluduje (přenáší) šablona z dílčího seznamu s pomocí <onlyinclude></onlyinclude>. Zadává se vždy bez jmenného prostoru a bez odkazových závorek [[]]. prostý, neformátovaný text

Dílčí seznam editovat

Je-li seznam všech dílů příliš dlouhý, je vhodné ho rozdělit vytvořením samostatných článků pro jednotlivé řady/série/sezóny seriálu. V každém tomto článku bude samostatná tabulka s přehledem dílů, vytvořená pomocí šablony {{Seznam dílů}} a případně i se záhlavím {{Seznam dílů/tabulka}}. Aby se nemusely udržovat vedle sebe duplicitní tabulky v dílčím i hlavním seznamu, z dílčího seznamu se tabulka transkluduje (přenese) do hlavního seznamu pomocí kódu {{:}}. Doporučuje se před seznamem použít i šablonu {{podrobně}} odkazující na článek s příslušnou řadou seriálu.

Každý dílčí seznam by měl mít náležitosti plnohodnotného článku, včetně úvodu, závěrečných sekcí apod. Aby se do hlavního seznamu přenášela jen tabulka se seznamem dílů, musí být uvozena kódem <onlyinclude></onlyinclude> Do parametru hlavní se pak vyplní název článku hlavního seznamu (lze použít i první nepojmenovaný parametr). Díky tomu se v hlavním seznamu nezobrazí řádek se souhrnem, ale jen ostatní jednotlivé hodnoty ve sloupcích.

Příklad editovat

V hlavním seznamu
== První řada ==
{{podrobně|Simpsonovi (první série)‎‎}}
{{:Simpsonovi (první série)‎‎}}
<!-- Chcete-li upravit seznam dílů v této sekci, musíte upravit výše jmenovaný článek. -->

Povšimněte si dvojtečky před názvem článku ve složených závorkách. Ta je nutná, aby se do stránky přenesl článek (resp. jeho část). Jinak by vznikl jen červený odkaz na neexistující šablonu.

V dílčím seznamu
{{viz též|Seznam dílů seriálu Simpsonovi}}
<!-- Při úpravách následující sekce pamatujte, že se její obsah přenáší i do článku s hlavním seznamem dílů. 
--><onlyinclude>{{Seznam dílů/tabulka
| řada     = 1
| pořadí    = Č. v seriálu
| název     = Český název
| datum původní = Premiéra v USA
| kód      = 
| díly     = 
{{Seznam dílů|Seznam dílů seriálu Simpsonovi
| řada     = 1
| pořadí    = 01
| název     = Vánoce u Simpsonových
| datum původní = {{dts|1989|12|17}}
| kód      = 101
| souhrn    = Souhrn zobrazovaný jen v dílčích seznamech.
}}
{{Seznam dílů|Seznam dílů seriálu Simpsonovi
| řada     = 1
| pořadí    = 02
| název     = Malý génius
| datum původní = {{dts|1990|01|14}}
| kód      = 102
| souhrn    = Souhrn zobrazovaný jen v dílčích seznamech.
}}
}}</onlyinclude>

V dílčím seznamu Simpsonovi (1. řada) se pak zobrazí:

Související informace naleznete také na stránce Seznam dílů seriálu Simpsonovi.
Č. v seriáluČeský názevPremiéra v USAProdukční kód
01Vánoce u Simpsonových19891217a17. prosince 1989101
Souhrn zobrazovaný jen v dílčích seznamech. 
02Malý génius19900114a14. ledna 1990102
Souhrn zobrazovaný jen v dílčích seznamech. 

zatímco v hlavním seznamu Seznam dílů seriálu Simpsonovi se zobrazí jen řádek s hodnotami bez souhrnu:

Č. v seriáluČeský názevPremiéra v USAProdukční kód
01Vánoce u Simpsonových19891217a17. prosince 1989101
02Malý génius19900114a14. ledna 1990102

Záhlaví tabulky editovat

Záhlaví tabulky pro seznam dílů lze vytvářet šablonou: {{Seznam dílů/tabulka}}

Parametr řada očekává číselnou hodnotu (bez pořadové tečky) a podle něj se přiřazuje odpovídající barevnost. Při nevyplnění se použije výchozí šedá kombinace.

Do posledního parametru díly se vkládají jednotlivé šablony {{Seznam dílů}}, každá pro jeden díl v řadě.

Ostatní základní parametry při nevyplnění vytvoří buňku v záhlaví tabulky s výchozím textem. Při vyplnění se místo výchozího textu použije hodnota parametru. Při nepoužití parametru se příslušná buňka vůbec nevytvoří. Čtyři parametry volitelný se v případě jejich použití dožadují svého vyplnění chybovým hlášením. (Pojmenování základních parametrů odpovídá parametrům použitým v šabloně {{Seznam dílů}}.)

Ke každému základnímu parametru ještě existuje doplňující parametr šířka, v němž je možné definovat šířku příslušné buňky (a celého sloupce). Očekává absolutní nebo relativní hodnoty jako např. 10px, 10% apod. Parametr se aplikuje jen při použití jemu odpovídajícího základního parametru. Jeho vlastní použití je ale nepovinné.

Parametr řazení může nabývat hodnot ano, yes či 1, které zapnou pro všechny sloupce možnost řazení, nebo ne, no či 0, které možnost řazení vypnou. Implicitně je řazení vypnuto.


Úplný záznam:

{{Seznam dílů/tabulka
 | řada        = 
 | řazení       = 
 | pořadí-šířka    = | pořadí       = 
 | pořadí2-šířka   = | pořadí2      = 
 | název-šířka    = | název       = 
 | český-šířka    = | název český    = 
 | volitelný1-šířka  = | volitelný1     = 
 | režie-šířka    = | režie       = 
 | scénář-šířka    = | scénář       = 
 | volitelný2-šířka  = | volitelný2     = 
 | volitelný3-šířka  = | volitelný3     = 
 | původní-šířka   = | datum původní   = 
 | alternativní-šířka = | datum alternativní = 
 | české-šířka    = | datum české    = 
 | kód-šířka     = | kód        = 
 | sledovanost-šířka = | sledovanost    = 
 | volitelný4-šířka  = | volitelný4     = 
 | díly        = 
{{š|Seznam dílů}}
}}

Zjednodušený obvyklý záznam:

{{Seznam dílů/tabulka
 | řada     = 
 | pořadí-šířka = 35px 
 | pořadí    = Č. v seriálu
 | pořadí2-šířka = 35px 
 | pořadí2    = Č. v řadě
 | název     = 
 | název český  = 
 | režie     = 
 | scénář    = 
 | datum původní = 
 | datum české  = 
 | kód      = 
 | díly     = 
{{š|Seznam dílů}}
}}

Řádkový minimální záznam:

{{Seznam dílů/tabulka
|řada= |pořadí= |pořadí2= |název= |název český= |režie= |scénář= |datum původní= |datum české= |kód= |díly= 
{{š|Seznam dílů}}
}}

Příklad editovat

Pořadí v seriáluPořadí v řaděNázevRežieScénářBenova poziceDatum premiéryProdukční kódSledovanost
11MilfayRodrigo GarcíaDaniel KnaufMilfay (Oklahoma)20030914a14. září 20031–015,3
Ben má podivný sen o zákopové válce a potetovaném muži, který jej sleduje v kukuřičném poli. 
22After the Ball Is OverJeremy PodeswaDaniel KnaufTipton (Missouri)20030921a21. září 20031–023,49
Ben si pomalu zvyká na pomocnou práci v lunaparku. 

Barevnost editovat

Volba barvy probíhá prostřednictvím {{Seznam dílů/barva}} v souladu s šablonou {{Seznam řad}}.

Projevuje se v barvě tučného pruhu pod záhlavím, tedy zejména v šabloně {{Seznam dílů/tabulka}}, a to v závislosti na parametru řada. Ale v případě vyplnění stejně pojmenovaného parametru v šabloně {{Seznam dílů}} se projeví i v pruhu oddělujícím stručný souhrn.

Údržba editovat

Šablona může řadit články do skrytých údržbových kategorií:

Související editovat

Data šablony editovat

Tato sekce obsahuje strukturovaný popis parametrů této šablony využívající rozšíření TemplateData, který umožňuje snadnější používání této šablony v prostředí Vizuálního editoru.

Seznam dílů

Bez popisu.

Parametry šablony[Upravit strojový popis šablony]

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Nebyly uvedeny žádné parametry