Šablona:Památka

Použití

Šablona zobrazí rejstříkové číslo ÚSKP (Ústřední seznam kulturních památek České republiky) zadané v parametru a za ním v závorce externí odkazy pro vyhledání záznamů či dokumentů ke kulturní památce příslušného rejstříkového čísla:

  • Pk = v Památkovém katalogu NPÚ
  • MIS = metainformační systém NPÚ (dokumenty, především fotografie)
  • Sez – seznam článků na Wikipedii s uvedením rejstříkového čísla
  • Obr – vyhledávání obrázků na Commons dle rejstříkového čísla

Jako parametr lze zadat jakýkoliv řetězec – šablona netestuje správný formát ani to, zda památka daného čísla existuje. Pokud není zadán žádný parametr, šablona volá chybové hlášení.

Vzory použití:

{{Památka|104271}} se zobrazí jako 104271 (PkMISSezObrWD)
{{Památka|46778/7-1850}} se zobrazí jako 46778/7-1850 (PkMISSezObrWD)
{{Památka|1=46778/7-1850}} se zobrazí jako 46778/7-1850 (PkMISSezObrWD)
{{Památka|1=4677871850}} se zobrazí jako 4677871850Podezřelý formát čísla (na 6. pozici není první lomítko)! (PkMISSezObrWD)

Chybné použití (ukázka chybového hlášení) bez parametru:

{{Památka|}} se zobrazí jako Chybí ID

Související šablony

  • {{KPinfobox}} obdobná šablona, zobrazuje pouze odkazy do MonumNetu a Památkového katalogu
  • {{KP}} pro textový řádkový odkaz na kulturní památku
  • {{MonumNet}} – kompletní citace s odkazy do katalogů pomocí IdReg (jiné číslo památky)
  • {{Pstrom}} pro odkaz na památný strom ČR