Řetězec symbolů

konečná posloupnost znaků v teorii formálních jazyků

Řetězec je v teorii formálních jazyků, jedné z oblastí teoretické informatiky, konečná posloupnost symbolů určité abecedy.

Místo termínu řetězec se často používá neformální označení slovo, případně věta. Věta se používá zpravidla při syntaktické analýze, ve které se pracuje s lexikálními symboly, které jsou samy složené z elementárních symbolů.

Speciálním případem je prázdný řetězec (prázdné slovo), což je posloupnost symbolů nulové délky. Obvykle se označuje ε, e nebo λ.

Souvislá část slova je podřetězec (podslovo).

Související články

editovat