Římskokatolická farnost Trhové Sviny

římskokatolická farnost v Česku

Římskokatolická farnost Trhové Sviny je územním společenstvím římských katolíků v rámci vikariátu České Budějovice - venkov českobudějovické diecéze.

Římskokatolická farnost Trhové Sviny
Poutní kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů.
Poutní kostel Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů.
Základní údaje
Vikariát ČB - venkov
Diecéze českobudějovická
Provincie česká
Administrátor excurrendo P. Andrej Ludovít Šabo, Opus J.S.S.
Území farnosti
BoršíkovBřezíBukviceČeřejovČížkrajiceKeblanyLništěMohuřiceNěchovNežeticeOtěvěkRejtaSlavčeTrhové SvinyTrhové Sviny - Svatá TrojiceTřebečTřebíčkoZáluží
Kontakt
Adresa Římskokatolická farnost
Kostelní 125
374 01 Trhové Sviny
Telefon 734 263 226
Webové stránky www.farnost-trhovesviny.cz
E-mail info@farnost-trhovesviny.cz
Rejstřík evidovaných právnických osob
Databáze Ministerstva kultury České republiky
Údaje v infoboxu aktuální k 2019 (září)

Některá data mohou pocházet z datové položky.

O farnostiEditovat

HistorieEditovat

Trhové Sviny jsou prvně písemně doloženy v roce 1260, kdy zde zřejmě již byla duchovní správa. Místní farnost byla součástí doudlebského děkanátu v rámci bechyňského arcijáhenství. Farnost byla vždy poměrně rozsáhlá, což vyžadovalo přítomnost hned několika duchovních, aby bylo možno zajistit duchovní potřeby obyvatel. Roku 1842 byla farnost povýšena na děkanství. V roce 1949 bylo její území dále rozšířeno o Slavče, které do té doby patřily k farnosti v Žumberku. Farní kronika uvádí, že ještě v roce 1950 zde působili tři kněží (děkan a dva kněží v úřadu katechetů), přesto bylo problematické i při tomto počtu rozsáhlou farnost plně obstarávat.

Děkan Jaroslav Holub vedl v letech 1950-1963 obsahově zajímavou farní kroniku, ve které zaznamenával poměrně otevřeně pro církev těžké poměry po komunistickém převratu. Vedle záznamů o životě farnosti v Trhových Svinech zaznamenával také překládání kněží v okolních farnostech, popisoval a komentoval stupňující se státní zásahy proti katolické církvi atd. Kroniku přestal vést v roce 1963 poté, co ji četl okresní církevní tajemník, a věci v ní zapsané použil jednak proti samotnému děkanu Holubovi, jednak proti některým věřícím.

Přehled duchovních správcůEditovat

 • do r. 1947 R.D. Jan Dobrodinský
 • 1947-1948 R.D. Stanislav Sasina
 • 1948-1950 R.D. Jan Urban
 • 1950-1993 R.D. Jaroslav Holub
 • 1993-1994 R.D. Mgr. Ivo Valášek
 • 1994-1996 R.D. Hroznata Dominik Holický, JC.D.
 • 1996-2008 R.D. Ondřej Huječek
 • 2008 (září-říjen) R.D. Mgr. Tomáš Dryje
 • 2008-2018 R.D. Mgr. Marcin Dawid Źelazny († 28. 12. 2018)
 • 2019 (leden-červen) R. D. Josef Stolařík, administrátor excurrendo
 • od 1.7.2019 P. Andrej Ludovít Šabo, Opus J.S.S.

Poutní místo Nejsvětější Trojice u Trhových SvinůEditovat

Od 16. století existovala nedaleko městečka Trhových Svinů kaple, zasvěcená Nejsvětější Trojici. Na počátku 18. století byla přestavěna na působivý poutní kostel hvězdicovitého půdorysu s ambity. Farní kronika uvádí, že zde bývávala v časech komunismu procesí o slavnosti Božího Těla. Farnost tím poněkud obcházela státní regulaci pobožností, které byly vykázány výlučně na církevní půdu. Areál poutního kostela umožňoval průvod venku v ambitech.

SoučasnostEditovat

Farnost mívala sídelního duchovního správce, který byl zároveň administrátorem ex currendo ve farnostech Olešnice, Benešov nad Černou a Žumberk. Od r. 2019 je administrována excurrendo z Horní Stropnice.

Seznam kostelů a kaplí ve farnosti, pořad bohoslužeb
Fotografie Kostel Místo Bohoslužba Poznámka
  Kaple Něchov
neslouží se pravidelně
obecní kaple
  Kaple Kornování Panny Marie Otěvěk
neslouží se pravidelně
obecní kaple
  Kostel sv. Filipa a Jakuba Slavče neděle 11.00 filiální kostel
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie Trhové Sviny neděle
úterý
pátek
9.00
17.00
18.00
farní kostel
  Kostel Nejsvětější Trojice Trhové Sviny - Svatá Trojice
1x ročně poutní Mše svatá
poutní kostel
  Kaple Záluží
neslouží se pravidelně
obecní kaple

OdkazyEditovat

Externí odkazyEditovat