Možná hledáte: Velká louka (Bratislava) - archeologická lokalita v bratislavské městské části Dúbravka.

Villa se ve starověkém Římě nazývalo venkovské stavení s přilehlými pozemky, obývané příslušníky vyšších tříd. Rozlišují se dva typy vill. Villa rustica představovala statek tvořený vedle hlavní budovy také prostorami pro hospodářskou činnost a pro ubytování otroků. Naproti tomu villa urbana bylo venkovské sídlo poskytující svým obyvatelům luxus a pohodlí městského života. Mezi nejproslulejší patří Hadriánova vila v dnešním Tivoli.

LiteraturaEditovat

  • MAREK, Václav; OLIVA, Pavel; CHARVÁT, Petr. Encyklopedie dějiny starověku. Praha: Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-201-8