Čtverečný stupeň

jednotka prostorového úhlu

Čtverečný stupeň jednotka prostorového úhlu. 1 čtverečný stupeň je prostorový úhel vymezený jehlanem vytínajícím na kulové ploše sférický čtverec o hraně odpovídající středovému úhlu 1 úhlového stupně. Je to bezrozměrná jednotka.

Prostorový úhel o velikosti 10 × 10 = 100 čtverečných stupňů

Jednotka se využívá například v astronomii k určování velikosti souhvězdí.

V soustavě SI je ale jednotkou prostorového úhlu steradián.

1 čtverečný stupeň je přibližně 1/3283 steradiánu neboli 305 mikrosteradiánů.