Atenuace

zeslabování signálu při přenosu
(přesměrováno z Útlum)
Další významy jsou uvedeny na stránce Atenuace (rozcestník).

Atenuace (z lat. tenuis, slabý, tenký) je ve fyzice tlumení, zeslabování elektromagnetického nebo akustického vlnění při průchodu určitým materiálem. Může být způsobena jednak absorpcí (pohlcováním) vlnění, u nehomogenních materiálů také difrakcí (rozptylem). Závisí na vlastnostech materiálu, frekvenci vlnění a ovšem délce (dráze). Měří se obvykle v decibelech (dB), což je desetinásobek desítkového logaritmu poměru výkonu vstupního a výstupního signálu.

V telekomunikacích se atenuace (útlum) používá ve stejném významu jako ve fyzice pro útlum vedení, telekomunikačního kanálu, přenosové cesty nebo i volného prostoru. Vyjadřuje se v decibelech a je výchozím parametrem pro stanovení výkonu vysílače a citlivosti přijímače, případně pro rozhodnutí použít zesilovače. U prostředí, kde je útlum přímo úměrný vzdálenosti (např. pro koaxiální kabel nebo vlnovod), se používá měrný útlum, což je útlum vztažený na jednotku délky udávaný obvykle v decibelech na metr (dB/m) nebo v decibelech na kilometr (dB/km).

Atenuace světla při průchodu tekutinou se využívá k měření znečištění vody, při měření kvasných procesů v pivovarnictví a podobně.[1] Rozdílná atenuace Rentgenova záření v různých druzích tělesných tkání se využívá při rentgenové diagnostice v lékařství (rentgenologie).

Speciální zařízení na přesné nebo regulovatelné zeslabení signálu, zejména ve vysokofrekvenční technice, se nazývá atenuátor.

Atenuátor je také zařízení, které v oblasti kytarových zesilovačů slouží ke snížení hlasitosti. Některé kytarové zesilovače produkují kvalitní "kytarový zvuk" jen při vysokém vybuzení a tím pádem vysoké hlasitosti. Atenuátor se zapojí mezi zesilovač a reprobox a je schopný přeměnit až 90 procent výkonu v teplo. Zesilovač produkuje požadovaný zvuk, protože je dostatečně vybuzený.

Reference

editovat
  1. Ottův slovník naučný nové doby, heslo Atenuace.

Související články

editovat

Literatura

editovat
  • Ottův slovník naučný nové doby, heslo Atenuace. Sv. 1, str. 308