Ústředna veřejné mobilní sítě

Ústředna veřejné mobilní sítě (anglicky Mobile Switching Centre, MSC)[1] je zvláštní druh digitální telefonní ústředny určené pro síť mobilních telefonů. Stejně jako u jakékoli jiné ústředny, je jejím hlavním úkolem sestavovat a udržovat spojení po dobu trvání hovoru. Navíc provádí funkce specifické pro mobilní sítě, jako je ve spolupráci s domovským registrem (HLR) a autentizačním centrem (AuC) autentizace a autorizace, a účast na některých typech předání spojení mezi buňkami (handover).

Technické aspekty

editovat
 
MSC (na bázi platformy AXE firmy Ericsson)

MSC v rámci hlavní sítě (tzv. Core Network) implementuje funkcionalitu spojování hovorů a správu uživatelů v dané oblasti. Funkce MSC závisí na druhu celulární sítě, ve které pracuje, a je popsána standardy (např. 3GPP standardu pro GSM a UMTS, 3GPP2 pro standard IS-95 (obvykle nazývané CDMA), nebo standardu ARIB v japonských sítích PDC). MSC obecně plní následující úkoly:

 • Přepojování hlasových okruhů.
 • Sestavování a monitorování hlasových a multimediálních spojení.
 • Spojování faxových a datových spojení (podporované technologie jsou založeny na přepojování okruhů, postupně přecházejí na technologii přepojování paketů).
 • Spojování telekonferencí.
 • Účast na dopravě krátkých textových zpráv (SMS).
 • Autentizace uživatelů připojujících se do mobilní sítě v oblasti pokryté příslušným MSC.
 • Komunikace s návštěvnickým registrem (VLR) – databází, která ukládá informace o účastnících nacházejících se v oblasti řízené příslušným MSC (sítě obsahují dvojice MSC + VLR, které jsou často implementovány jako jeden celek).
 • Účast na některých typech předání spojení (v síti GSM), když se účastník přesunuje mezi buňkami, které jsou řízeny různými BSC.
 • Generování záznamů o provozu (Call detail records, CDR) s informacemi o každém hovoru, které slouží pro následné zpracování dat v Billing Center a pro vytváření statistik využívání páteřní sítě.
 • Spolupráce s platformou inteligentní sítě (která mimo jiné umožňuje používání předplacených karet).

Používané protokoly

editovat

Ústředna veřejné mobilní sítě používá celou řadu protokolů, které patří do Signalizačního systému č. 7:

Pro přenos těchto protokolů se používá MTP ve spolupráci s SCCP, případně SIGTRAN.

MSC Server

editovat

V rámci konvergence telefonních sítí a IP sítí se v páteřních sítích systému UMTS a GSM stále více používají tzv. Mobile Softswitch řešení, kde je funkcionalita MSC rozdělena mezi dva síťové prvky: MSC Server a Media Gateway. MSC server je odpovědný za řízení spojení, vytváření Call detail records, spolupráci s VLR a s platformou inteligentní sítě (IN), atd. Media Gateway provádí přepojování spojení pomocí technologie ATM nebo IP, a nahrazuje funkčnost skupinového přepínače (Group Switch), který je součástí klasického MSC, a zajišťuje sestavování spojení pomocí technologie TDM. Tímto způsobem je v rámci TISPAN implementována migrace mobilních sítí do prostředí All IP.

Terminologie

editovat

Při popisu různých scénářů sestavování a řízení spojení v mobilních sítích se používají následující termíny, které popisují speciální funkce MSC:

 • Navštívené MSC (Visited MSC, VMSC) – MSC, přes které probíhá hovor účastníka v daném okamžiku.
 • Anchor MSC – MSC, na kterém začal právě probíhající hovor účastníka (může se stát, že v průběhu hovoru bude spojení předáno jinému MSC).
 • Bránové MSC (Gateway MSC, GMSC) – MSC, který má další funkce spojené s kontaktováním návštěvnického registru (HLR), který obsahuje informace o účastnících sítě.

MSC v číslech

editovat
 • Počet MSC v síti závisí na počtu účastníků, kteří se nacházejí v síti operátora a intenzitě telekomunikačního provozu (tj. počtu a trvání hovorů). Malý belgický operátor BASE má ve své síti 4 MSC, německý T-Mobile více než 200.
 • Největší zátěž pro MSC je okamžik sestavení hovoru. Průměrný počet hovorů, které spojuje jedno MSC, je asi 100 až 200 hovorů za sekundu.
 • K MSC jsou (v rámci hlavní sítě) připojeny řadiče základnových stanic (Base Station Controller, BSC), které řídí část rádiové sítě[2]. K jednomu MSC bývá připojena několik desítek BSC[3].

Reference

editovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Mobile Switching Centre na polské Wikipedii.

 1. Slovo "Centre" v zkratce MSC je francouzského původu. Používá se ve specifikaci GSM vytvořené Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI) se sídlem ve Francii, který vytvořil první verze standardu GSM. V současné době jsou tyto specifikace vyvíjeny Partnerským projektem 3. generace (3GPP), který vydává specifikace standardu UMTS. V obou případech, opustil tuto verzi zkratky. Vzhledem k tomu, že normy GSM a UMTS jsou v současnosti celosvětově nejrozšířenějším systémem mobilní komunikace druhé a třetí generace (přibližně 88% trhu mobilního telefonování), slovo "centrum" byl přijat v tomto článku jako součást názvu spojeného s MSC, ale v některých standardech, jako je vyvinutý konsorciem 3GPP2 standardu CDMA2000, který se používá anglický název "center".
 2. Ve standardu UMTS se tyto síťové prvky nazývají Radio Network Controller (RNC)
 3. Je-li funkce implementována pomocí MSC poolu, není BSC trvale připojeno k jednomu MSC, ale k celé skupině MSC.

Související články

editovat