Znaky Svaté říše římské

Svatá říše římská během celé své existence neměla žádný jednotný a ustálený znak. Dlouhodobě jako jednotící symbol existoval černý orel s červenou zbrojí – nejprve jednohlavá orlice, od druhé poloviny 14. století byl zobrazován dvouhlavý orel, přičemž většinou byl/a umisťován/a na zlatém poli, ale někdy se objevoval/a také zcela samostatně.

Iluminace císařského znaku s dvouhlavým orlem, rok 1540

Od nástupu Alberta II. v roce 1438 začala tradice, kdy znakem každého císaře byl dvouhlavý říšský orel, do něhož byl vložen osobní znak z doby před nástupem, tyto znaky byly ovšem stále osobními erby jednotlivých císařů, nikoliv znaky státu jako takového.

Orel se štítyEditovat

 
Původní vyobrazení orla se štíty v kronice z roku 1510

Jako jeden z obecných symbolů byl užíván orel se štíty. Poprvé byl vyobrazen v roce 1510, kdy jeho dřevořez vytvořil Hans Burgkmair a následně byl téhož roku otištěn jako součást knižní ilustrace. Orel na sobě nese vyobrazení znaků 56 vybraných států říše, přičemž v horní řadě jsou ve větším měřítku vyobrazené štíty tehdejších států kurfiřtských, na pravém křídle jsou to státy duchovní (arcibiskupství trevírské, arcibiskupství kolínské a arcibiskupství mohučské, dále znak titulárního kurfiřta, prefekta římského) a na levém křídle potom znaky světských států (Českého království, falckého kurfiřtství, saského kurfiřtství a Braniborského markrabství).

Znaky s říšskou orlicí a orlemEditovat

 
Ilustrace z Norimberské kroniky zobrazuje strukturu Svaté říše římská: císař obklopený kurfiřty a říšskými knížaty
 
Velký znak císaře Josefa II.

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Armorial of the Holy Roman Empire na anglické Wikipedii.

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat